Gazze?ye operasyon ?yak?n?

?srail?in, Gazze ?eridi?ne geni? ?apl? bir operasyon d?zenlemesinin ?yak?n? oldu?u ??renildi. Ancak ?nceki g?n toplanan g?venlik kabinesinden bu y?nde bir karar hen?z ??kmad?.


?srail?in, Gazze ?eridi?ne geni? ?apl? bir operasyon d?zenlemesinin ?yak?n? oldu?u ??renildi. Ancak ?nceki g?n toplanan g?venlik kabinesinden bu y?nde bir karar hen?z ??kmad?. ?srailli kaynaklara g?re Savunma Bakan? Ehud Barak, ?Kassam roketleri bahanesiyle Hamas??n kontrol?ndeki Gazze?ye b?y?k operasyonun yak?n oldu?unu? do?rulad?. Barak, ?Kassamlarla m?cadele konusuna bakt???m?zda, Gazze?ye roket sald?r?lar?n? durdurmak i?in bir kara operasyonu d?zenleme noktas?na giderek yakla??yoruz? dedi.
Ancak Gazze?den ?srail s?n?r kenti Sderot?a at?lan roketlerden birinin bir kre?in bah?esine d??mesiyle artan gerilimin ard?ndan toplanan ?srail g?venlik kabinesinden, Gazze?ye geni? ?apl? operasyon karar? ??kmad?.
Toplant?ya kat?lan baz? kaynaklar, ?geni? ?apl? operasyon karar? ??kmamas?na kar??n, sald?r?lar?n s?rmesi halinde bu b?lgeye elektrik ve hayati ?nemdeki baz? malzemelerin verilmemesinin d???n?ld???n?? belirtti. Bir kat?l?mc?, Ba?bakan Ehud Olmert?in orduya, ?Sderot?a roket sald?r?s?n? m?mk?n oldu?unca ?nleme? talimat? verdi?ini s?yledi.
Bu arada Sderot?ta veliler, ?roket sald?r?lar?na ?nlem al?n?ncaya kadar ?ocuklar?n? okula g?ndermeyi? halen reddediyor. Sderot halk?, Olmert?in Kud?s?teki b?rosunun ?n?nde g?steri yapmay? planl?yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net