Pakistanl? avukatlar boykotta

Pakistanl? avukatlar boykotta

Pakistan?da Devlet Ba?kan? Pervez M??erref?i protesto eden y?zlerce avukat, d?n ?lke genelinde mahkemelere ??kmayarak protesto y?r?y??leri d?zenledi. Ba?kent ?slamabad ile Kara?i, Lahor, Pe?aver, Ketta ve Ravalpindi gibi b?y?k ...


Pakistan?da Devlet Ba?kan? Pervez M??erref?i protesto eden y?zlerce avukat, d?n ?lke genelinde mahkemelere ??kmayarak protesto y?r?y??leri d?zenledi.
Ba?kent ?slamabad ile Kara?i, Lahor, Pe?aver, Ketta ve Ravalpindi gibi b?y?k kentlerde, M??erref?i protesto eden avukatlar?n boykotu nedeniyle mahkemelerin bo? kald??? ??renildi.
Pakistan Barolar Birli?i S?zc?s? Muhammed Ezher, ?M??erref?in diktat?rce y?netimine kar?? bar???? eylemler d?zenliyoruz? diye konu?tu.
Pakistan Devlet Ba?kan? General M??erref?in, Y?ksek Mahkeme Yarg?c? ?ftihar Muhammed ?audri?yi mart ay?nda g?revinden almas?ndan sonra ?lke genelinde avukatlar?n ba??n? ?ekti?i protesto eylemleri ger?ekle?mi?ti. ?audri, temmuz ay?nda g?revine iade edilmi?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net