07 Eylül 2007 00:00

Trabzon cezaevinde ?ete sava?lar??

Trabzon E Tipi Kapal? Cezaevi?nde ?ete hesapla?mas?nda, iki y?l ?nce ?evreci avukat Cihan Eren?i ?ld?rmekten tutuklu Serhat Karadeniz, ?alt?n tabancal? kabaday?? olarak tan?nan ?ete lideri olmak ve cinayete azmettirmekten tutuklu Hakan ?illio?lu?nu tabancayla vurmak istedi.

Paylaş

Trabzon E Tipi Kapal? Cezaevi?nde ?ete hesapla?mas?nda, iki y?l ?nce ?evreci avukat Cihan Eren?i ?ld?rmekten tutuklu Serhat Karadeniz, ?alt?n tabancal? kabaday?? olarak tan?nan ?ete lideri olmak ve cinayete azmettirmekten tutuklu Hakan ?illio?lu?nu tabancayla vurmak istedi. Jandarman?n gaz bombas?yla m?dahale edip sald?rgan? etkisiz hale getirdi?i olayda 20?ye yak?n tutuklu ve mahkum yaraland?, yaralanan Cezaevi M?d?r? Zihni Ba???n ba??na 10 diki? at?ld?. Olay, ?Kad?n ko?u?unda kavga ??kt?? denilerek gizlenmeye ?al???ld?.
Olay, ?nceki g?n saat 11.00 s?ralar?nda Trabzon E Tipi Kapal? Cezaevi?nde D Blok koridorunda meydana geldi. Cinayet iddias?yla tutuklu olarak yarg?lanan Serhat Karadeniz, cezaevinin D- 16 ko?u?unda su? i?lemek i?in ?rg?t kurmak iddias?yla tutuklu bulunan akan ?illio?lu?nu ?ld?rmek amac?yla ko?u?una girmek istedi. Ko?u? kap?s? kilitli oldu?undan, cezaevine nereden sokuldu?u belirlenemeyen 7.65 milimetre ?ap?ndaki Viz?r marka tabancay? ??karan Serhat Karadeniz, kap?n?n kilidine do?ru birka? kez ate? etti. Bu s?rada infaz koruma memurlar? ve orada bulunan tutuklu ve h?k?ml?lerin m?dahalesi ?zerine koridorda karga?a ??kt?. Tart??man?n kavgaya d?n??mesi ?zerine cezaevinde g?revli jandarmalar, gaz bombas? atarak koridora girdi. Kavgay? yat??t?ran jandarma ekibi, Karadeniz?in elindeki tabancay? alarak etkisiz hale getirdi.
Cezaevi m?d?r? yaraland?
Olay s?ras?nda aln?ndan yaralanan Cezaevi M?d?r? Zihni Ba?, ambulansla hastaneye g?t?r?lerek tedavi edildi. Gaz bombas?ndan etkilenen ya da ?e?itli yerlerinden hafif yaralanan tutuklu ve h?k?ml?ler de cezaevi revirinde ayakta tedavi edildi.
Cumhuriyet Savc?s? Birol ?elik, cezaevine giderek yakla??k 6 saat s?reyle infaz koruma memurlar?n? ve olaya ad? kar??an tutuklu ve h?k?ml?lerin ifadelerini ald?. Serhat Karadeniz?in silah? hangi yolla cezaevine soktu?unun ortaya ??kar?lmas? i?in soru?turma ba?lat?ld?.
?ld?r?lmek istenen Hakan ?illio?lu?nun 8 y?l ?nce Bayrampa?a Cezaevi?nde aralar?nda Alaattin ?ak?c??n?n ye?eni Kenan Ali G?rsel?in de bulundu?u 7 ki?inin ?ld?r?lmesi olay?na kar??t???, sald?rgan Serhat Karadeniz?in de sald?r?y? bu olay nedeniyle d?zenlemi? olabilece?i ileri s?r?ld?.
Polat Alemdar olmak istemi?
Hakan ?illio?lu?nu ?ld?rmek isteyen Serhat Karadeniz, 18 Nisan 2005?te ?evreci avukat Cihan Eren?i, Rize?nin F?nd?kl? ?l?esi?nde cipinin i?inde otururken tabancayla vurmu?tu. A??r yaralanan Eren, ?stanbul?da tedavi g?rd??? hastanede 22 Temmuz 2005?te hayat?n? kaybetti. Ka?an Serhat Karadeniz, bir g?n sonra F?nd?kl??daki evinde yakaland?. Karadeniz Sahil Yolu?nun F?nd?kl? Aksu Sahili?nden ge?i?ine kar?? ??kan avukat Cihan Eren, bu konuda B?lge ?dare Mahkemesi?nde a?t??? davay? kazanm??t?.
Serhat Karadeniz ise, cinayetin ?Karadeniz Sahil Yolu? ile ba?lant?s? olmad???n? ?ne s?rd??? ifadesinde ?Polat Alemdar gibi birisi olmak istiyorum. Bunun i?in ?nl? birini ?ld?rmem gerekti?ine karar verdim. F?nd?kl??n?n en ?nl? ki?isi de avukat Cihan Eren?di? demi?ti. (HABER MERKEZ?)
ÖNCEKİ HABER

?25 YTL ile ne al?n?r??

SONRAKİ HABER

Keşan'da eğitime kar engeli

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa