Fotoğraf: Evrensel

Kamu-Sen ve Memur-Sen taleplerinde ?srarl?

Kamu-Sen ve Memur-Sen genel mevzuat ve toplu g?r??me sekreterleri, Uzla?t?rma Kurulu?na, sosyal ve mali haklara ili?kin taleplerini anlatt?lar. Konfederasyon temsilcileri taleplerinde ?srarl? olduklar?n? ifade ettiler.


Kamu-Sen ve Memur-Sen genel mevzuat ve toplu g?r??me sekreterleri, Uzla?t?rma Kurulu?na, sosyal ve mali haklara ili?kin taleplerini anlatt?lar. Konfederasyon temsilcileri taleplerinde ?srarl? olduklar?n? ifade ettiler.
Osman ?ankaya ba?kanl???ndaki Uzla?t?rma Kurulu?na ilk olarak Kamu Sen Mevzuat ve Toplu G?r??me Sekreteri Nazmi G?zel ba?kanl???ndaki Kamu-Sen heyeti geldi. Bir saatlik g?r??menin ard?ndan, a??klama yapan G?zel, taraflar?n en son revize edilmi? taleplerinin yer ald??? tutanaklar?n kurula geldi?ini, Kamu-Sen?in revize edilmi? teklifinin gerek?elerini izah ettiklerini s?yledi. Taleplerinden vazge?mediklerini belirten G?zel, ?2 y?lda 1130 YTL?yi ne ?ekilde ?deyeceklerini bir form?l olarak getirirlerse de?erlendirece?imizi s?yledik? dedi. G?zel, kurula kamu i??ilerine verilen art??? ?rnek g?sterdiklerini ve ayn? oranda art?? istediklerini ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net