Acarkent davas? ertelendi

Orman Genel M?d?rl????nce Acarkent?teki 1822 gayrimenkulun tapular?n?n iptali istemiyle a??lan davan?n g?r?lmesine devam edildi. Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi salonunun k???k olmas? dolay?s?yla, Beykoz Belediyesi K?lt?r ...


Orman Genel M?d?rl????nce Acarkent?teki 1822 gayrimenkulun tapular?n?n iptali istemiyle a??lan davan?n g?r?lmesine devam edildi. Beykoz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi salonunun k???k olmas? dolay?s?yla, Beykoz Belediyesi K?lt?r Merkezi?nin 1 No?lu Nikah Salonu?nda yap?lan duru?maya, davac? Orman Genel M?d?rl??? Kanl?ca ??letme ?efli?i avukatlar? ile baz? daval?lar ve daval?lar? vekaleten 100?e yak?n avukat kat?ld?.
Mahkeme Hakimi Salih Kopan, tebligat yap?lamayan daval?lara tebligat yap?lmas?n? kararla?t?rarak, daval?lara, davac? taraf?n delil listesi ile cevap dilek?esi ve di?er dilek?elerine kar?? diyeceklerinin belirtmeleri i?in s?re verdi. Duru?ma, bu ama?la ileri bir tarihe ertelendi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net