Bush?tan gaf ?st?ne gaf

Avustralya?n?n Sydney kentinde d?zenlenen Asya-Pasifik Ekonomik ??birli?i Forumu?na (APEC) kat?lan ABD Ba?kan? George W. Bush, yine yapt??? gaflarla g?ndeme geldi.


Avustralya?n?n Sydney kentinde d?zenlenen Asya-Pasifik Ekonomik ??birli?i Forumu?na (APEC) kat?lan ABD Ba?kan? George W. Bush, yine yapt??? gaflarla g?ndeme geldi. Bush konu?mas?nda, Avustralya Ba?bakan? John Howard?a, ?Petrol ?hracat??s? ?lkeler ?rg?t??n?n ?ngilizce k?sa ad? olan ?OPEC zirvesine m?kemmel ev sahipli?inden? dolay? te?ekk?r edince, dinleyiciler kahkahay? patlatt?. ?lk gaf?n?n fark?na bile varmayan Bush, Howard??n ge?en y?l Irak?? ziyaretinden bahsederken, ?Avustralya askerleri? yerine ?Avusturya askerleri? diyerek ayn? konu?mada ikinci potunu k?rd?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net