Kongo?da ?ate?kes?e var?ld?

Son bir haftad?r kanl? ?at??malara sahne olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti?nde, ordu ile Tutsi isyanc?lar aras?nda ?lkenin do?usunda bir haftadan fazla zamand?r s?ren ?at??malar?n sona erdirilmesi i?in BM ...


Son bir haftad?r kanl? ?at??malara sahne olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti?nde, ordu ile Tutsi isyanc?lar aras?nda ?lkenin do?usunda bir haftadan fazla zamand?r s?ren ?at??malar?n sona erdirilmesi i?in BM arabuluculu?unda ?ate?kese? var?ld??? bildirildi. BM?nin Kongo misyonu (MONUC) S?zc?s? Sylvie Van Den Wildenberg, ?MONUC arac?l???yla isyanc?lar?n lideri, eski General Laurent Nkunda ile ordu aras?nda ate?kes sa?land???n?? s?yledi. BM M?lteciler Y?ksek Komiserli?i (BMMYK), orduyla Nkunda?ya ba?l? g??ler aras?ndaki ?at??malar y?z?nden bu y?l 170 bin dolay?nda ki?inin ?at??ma b?lgesinden ka?t???n? bildiriyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net