Kritik deplasman

A Milli Futbol Tak?m?, Avrupa ?ampiyonas? elemelerindeki 7. ma??nda bug?n deplasmanda Malta ile kar?? kar??ya gelecek. (A) Milli Tak?m, bug?nk? kar??la?may? kazanarak grubundaki iddias?n? g??lendirmek istiyor.


A Milli Futbol Tak?m?, Avrupa ?ampiyonas? elemelerindeki 7. ma??nda bug?n deplasmanda Malta ile kar?? kar??ya gelecek. (A) Milli Tak?m, bug?nk? kar??la?may? kazanarak grubundaki iddias?n? g??lendirmek istiyor.
Saat 20.30?da ba?layacak kar??la?ma atv?den naklen yay?nlanacak.
Elemelerde 24 Mart?ta deplasmanda Yunanistan?? 4-1 yendi?i ma??n ard?ndan yapt??? 2?si resmi, 2?si ?zel son 4 ma?ta da galibiyet alamayan, son 2?sinde gol bile atamayan milliler, bu s?re i?inde 2 kez berabere kald?, 2 kez de yenildi. Milli tak?m, eleme ma??nda 24 Mart?ta deplasmanda Yunanistan kar??s?nda ald??? 4-1?lik galibiyetin ard?ndan, yine eleme ma?lar?nda Frankfurt?ta Norve? ile 2-2 berabere kalm??, Saraybosna?da ise Bosna-Hersek?e 3-2 yenilmi?ti. Milliler daha sonra oynad?klar? 2 ?zel ma?ta ise Dortmund?da Brezilya ile 0-0 berabere kal?rken, B?kre??te Romanya?ya 2-0?l?k sonu?la boyun e?mi?ti.
T?rkiye, Malta?y? hep yendi
(A) Milli Futbol Tak?m?, Malta ile ge?mi?te yapt??? 5 ma?? da kazanmay? bildi.
Milliler, 2?si ?zmir, 2?si Valetta, sonuncusu da cezas? nedeniyle Almanya?n?n Frankfurt kentinde yap?lan ve hepsi de resmi 5 ma?ta Malta?ya toplam 13 gol atarken, kalesinde sadece 2 gol g?rd?.
Milli Tak?mlar Teknik Direkt?r? Fatih Terim de futbolculuk d?neminde Malta?ya gol att?. 18 Mart 1979 tarihinde ?zmir?de yap?lan Avrupa ?ampiyonas? Eleme Grubu ma??n? T?rkiye 2-1 kazan?rken, Fatih Terim, durum 1-1 iken, 56. dakikada att??? golle ay-y?ld?zl? ekibi galibiyete ta??m??t?.
Terim y?netiminde 61. s?nav
Milli Tak?mlar Teknik Direkt?r? Fatih Terim, (A) Milli Futbol Tak?m??n?n bug?n Malta ile yapaca?? ma?ta 61. milli s?nav?na ??kacak.
(A) Milli Tak?m??n ba??nda ilk s?nav?n? 11 Nisan 1990 tarihinde Kopenhag?da Danimarka?ya kar?? 1-0 yitirilen ?zel ma?ta veren Terim, daha sonra 1993-1996 y?llar? aras?nda g?rev yapt??? milli tak?m?, 17 A?ustos 2005?de Sofya?da Bulgaristan ile yap?lan ?zel kar??la?madan bu yana ?al??t?rmaya devam ediyor.
Milli tak?m, Fatih Terim y?netiminde oynad??? toplam 60 ma?ta, 28 galibiyet, 17 beraberlik, 15 yenilgi al?rken, 88 gol at?p, kalesinde 68 gol g?rd?.
Fatih Terim ayn? zamanda (A) Milli Futbol Tak?m??n?n ba??nda en ?ok ma?a ??kan teknik adam unvan?na da sahip.
T?rkiye, Terim?in son d?neminde oynad??? 11?i resmi, 15?i ?zel toplam 26 ma?tan 11?ini kazand?, 9?unda berabere kald?, 6?s?n? ise yitirdi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net