Fotoğraf: Evrensel

Samand?ra?da Zico?suz idman

Fenerbah?e, S?per Lig?in 5. haftas?nda ?.Rizespor ile yapaca?? ma??n haz?rl?klar?n? s?rd?rd?.
Sar?-lacivertliler, Samand?ra?daki tesislerinde ger?ekle?tirdi?i sabah ...


Fenerbah?e, S?per Lig?in 5. haftas?nda ?.Rizespor ile yapaca?? ma??n haz?rl?klar?n? s?rd?rd?.
Sar?-lacivertliler, Samand?ra?daki tesislerinde ger?ekle?tirdi?i sabah antrenman?nda, pas ?al??malar?n?n ard?nda, ?ift kale ma?ta pas ve h?cum organizasyonlar? ?zerinde durdu. Antrenman ?ut ?al??malar?yla sona erdi.
(A) ve ?mit Milli Futbol Tak?mlar?nda bulunan Deniz, Aurelio, Kaz?m, ?lhan ve Brezilya Milli Tak?m??na giden Edu ile sakatl?klar? nedeniyle tesislerdeki salonda ?al???p tedavi olan T?mer, U?ur, Deivid, kaleciler Volkan Demirel ve Serdar, antrenmanda yer almad?.
9. UEFA Elit Antren?rler Forumu?na kat?lan teknik direkt?r Zico?nun bulunmad??? antrenman?, yard?mc?lar? Edu ve Sant?anna y?netti.
Appiah denendi
Ameliyat?n?n ard?ndan uzun s?redir tak?mdan ayr? ?al???p tedavi g?ren Appiah, d?n sabahki antrenmanda denendi. Tak?mla birlikte ko?uya kat?lan ve pas ?al??mas?nda yer alan Appiah?a daha sonra antren?r Sant?anna kuvvet ?al??malar? yapt?rd?.
Sar?-lacivertliler, ?.Rizespor ma??n?n haz?rl?klar?n?, bu sabah 10.00?da Samand?ra?da, PAF tak?m?yla yapaca?? ma?la s?rd?recek. Appiah??n yar?nki m?cadelede denenebilece?i ifade edildi.
Edu?nun milli tak?m sevinci
Bu arada Brezilya Milli Tak?m? aday kadrosuna ?a?r?lan Fenerbah?eli futbolcu Edu, ?lkesinin milli tak?m?na yeniden ?a?r?lmas?ndan dolay? ?ok mutlu oldu?unu belirtti.
Brezilya?n?n yar?n ABD ve 12 Eyl?l ?ar?amba g?n? Meksika ile yapaca?? ma?lar?n aday kadrosuna ?a?r?lan Fenerbah?eli futbolcu, d?n sabah ABD?ye gitti.
Kul?b?n internet sitesinde a??klamas?na yer verilen Edu, ?Yeniden milli tak?m aday kadrosuna ?a?r?ld???m i?in ?ok mutlu ve gururluyum. Umar?m bu kez forma giyme f?rsat? bulurum. Teknik direkt?r?m?z Dunga bana ?ans verdi?i takdirde, elimden gelenin en iyisini yapaca??m? dedi.
Edu?nun, Meksika ma??n?n ard?ndan 13 Eyl?l Per?embe g?n? ?stanbul?a d?nece?i bildirildi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net