Potada Slovenya s?nav?

Avrupa Basketbol ?ampiyonas? grubunu 3. s?rada tamamlayarak 6?l? finallere kat?lma hakk?n? elde eden (A) Milli Basketbol Tak?m?, grubundaki ilk ma??nda bug?n (D) Grubu?nu ilk s?rada bitiren Slovenya ile kar?? kar??ya gelecek.


Avrupa Basketbol ?ampiyonas? grubunu 3. s?rada tamamlayarak 6?l? finallere kat?lma hakk?n? elde eden (A) Milli Basketbol Tak?m?, grubundaki ilk ma??nda bug?n (D) Grubu?nu ilk s?rada bitiren Slovenya ile kar?? kar??ya gelecek. Saat TS? 22.30?da ba?layacak m?cadele, NTV?den naklen yay?nlanacak.
Milli tak?m?n, 10 Eyl?l Pazartesi g?n? ?talya ve 12 Eyl?l ?ar?amba g?n? Fransa ile oynayaca?? kar??la?malar da ayn? saate ba?layacak. Yeni grupta yer alan 6 tak?m aras?nda sonuncu s?rada yer alan T?rkiye?nin, bu gruptan ilk 4?e girerek ?eyrek finale ??kmas? i?in, en az 2 ma??n? kazanmas? gerekiyor.
Slovenya ?st?n
Bug?nk? kar??la?ma ?ncesinde T?rkiye?nin, Slovenya?ya kar?? ?st?nl??? bulunmuyor. (A) Milli Erkek Basketbol Tak?m?, Slovenya ile bug?ne kadar yapt??? 12 ma?ta, 8 yenilgi, 4 galibiyet ald?.
Geride kalan 12 ma?ta Slovenya potas?na toplam 882 say? atan T?rkiye, kendi potas?nda ise 935 say? g?rd?.
Tarihinde Slovenya?ya kar?? ba?ar?l? sonu?lar alamayan T?rkiye, 4 galibiyetin 3??n? Bogdan Tanjevi? d?neminde elde etti. Tanjevi? d?neminde rakibiyle 5 kez kar?? kar??ya gelen ?12 Dev Adam?, son 3 ma?tan galibiyetle ayr?ld?.
Ankara?da 2006 y?l?nda yap?lan ?Efes Pilsen Word Cup 5?de (A) Milli Tak?m, Slovenya?y? 93-70 gibi farkl? bir skorla yenerek, turnuvada ?ampiyon olmu?tu.
(A) Milli Tak?m, Slovenya ile en son ge?en y?l Japonya?da yap?lan 15. D?nya ?ampiyonas? 2. tur ma??nda kar??la?m?? ve rakibini 90-84 yenerek, ?eyrek finale y?kselmi?ti.
?12 Dev Adam??n Slovenya?ya kar?? resmi ma?larda tek galibiyeti bulunuyor. T?rkiye, tarihinde Slovenya ile yapt??? 5 resmi ma??n sadece 1?ini kazanabildi.Milliler, Japonya?daki 15. D?nya ?ampiyonas??nda rakibini tarihinde ilk kez resmi bir ma?ta ma?lup etmeyi ba?arm??t?. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net