Erdo?an: Medya CHP yanl?s?

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal??n Ba?bakan Yard?mc?s? oldu?u d?nemlere ait ekonomik rakamlar? yuvarlad??? ele?tirilerine sert yan?t verdi.


Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal??n Ba?bakan Yard?mc?s? oldu?u d?nemlere ait ekonomik rakamlar? yuvarlad??? ele?tirilerine sert yan?t verdi. Erdo?an, 22 Temmuz se?imlerinden sonra partinin il ba?kanlar? ile yapt??? toplant?da konu?tu. Erdo?an ?Bu g?n de bir k??e yazar? bize rakam? yuvarlayan olarak s?yl?yor. Rakamlar? yuvarlayan kar??n?zda. Bunlar, bu medya CHP yanl?s? oldu?u i?in bu t?r ?eyleri yaz?yor. Bu k??e yazarlar? da CHP yanl?s?. Tayyip Erdo?an rakam yuvarlamay? sevmez? dedi.
Erdo?an, h?k?met program? okunurken ?Sessiz y???nlar?n sesiyiz, kimsesizlerin kimsesiyiz? s?zlerine CHP s?ralar?ndan birisinin ?Bu bize ait? dedi?ini belirterek, ?O geri kalm??t?r. Biz siyasete ba?lad???m?zda bunu s?yledik, bug?n de?il. Onlar ?al?nt?ya bay?l?rlar. Kimsesizlerin sesi, sessiz y???nlar?n sesi olanlar ni?in acaba ?lkemizin do?usuna, g?neydo?usuna gidemedi? Neden u?rayamad?? diye konu?tu.
Herkese eri?ilecek
?Ba?bakan eri?ilemez birisi olmamal?, Cumhurba?kan? eri?ilemez birisi olmamal?? diyen Erdo?an, AKP?nin asli misyonunun bunu ba?armak oldu?unu s?yledi. Erdo?an, bunu ba?ard?klar?n? k?smen de olsa cevab?n? halk?n 22 Temmuz?da verdi?ini s?yledi. Erdo?an, ?Eri?ilemeyen arkada?lar?m yok mu? Var, kusura bakmas?nlar var. Onlar da eri?ilemez olmaktan ??kmal? eri?ilecekler, eri?ilmesini beklemeyecekler, kendileri eri?ecekler? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net