Sincar??n anmas?na jet soru?turma

Mardin?in K?z?ltepe il?esinde DEP Batman Milletvekili Mehmet Sincar??n 14. ?l?m y?ld?n?m?nde d?zenlenen bas?n a??klamas?na kat?lan 50?yi a?k?n ki?i hakk?nda, jet h?z?yla soru?turma a??ld?.


Mardin?in K?z?ltepe il?esinde DEP Batman Milletvekili Mehmet Sincar??n 14. ?l?m y?ld?n?m?nde d?zenlenen bas?n a??klamas?na kat?lan 50?yi a?k?n ki?i hakk?nda, jet h?z?yla soru?turma a??ld?.
Haklar?nda ?G?steri ve Y?r?y?? Kanunu?na muhalefet etmek? su?lamas?yla soru?turma a??lan ve aralar?nda belediye meclis ?yeleri, DTP Mardin ?l Ba?kan? Cemal Veske ve DTP?li y?neticilerin de bulundu?u 50?yi a?k?n ki?i, ?l?e Emniyet M?d?rl????nde ifade verecek.
Mehmet Sincar??n anma t?renine DTP Grup Ba?kan? ve Mardin Milletvekili Ahmet T?rk, Mardin Milletvekili Emine Ayna, Mardin, Urfa ve Diyarbak?r belediye ba?kanlar?n?n yan? s?ra Mardin?deki sendika, kurum ve kurulu?lar?n temsilcilerinin de aralar?nda bulundu?u bini a?k?n ki?i kat?lm??t?. (Mardin/D?HA)
www.evrensel.net