E?itimcilerden s?rg?ne tepki

E?itim Sen Bursa ?ube Ba?kan? Kemalettin Y?ld?z??n s?rg?n edilmesi, 300 e?itimci taraf?ndan protesto edildi.


E?itim Sen Bursa ?ube Ba?kan? Kemalettin Y?ld?z??n s?rg?n edilmesi, 300 e?itimci taraf?ndan protesto edildi.
Tophane ?lk??retim Okulu?nda g?rev yapan Kemalettin Y?ld?z, sendika faaliyetleri i?in ?cretsiz izinli say?lmas? gerekirken, okul m?d?r? taraf?ndan ?al??mad??? g?nler i?in ?deme yap?ld??? bahane g?sterilerek Hatice Salih ?lk??retim Okulu?na s?rg?n edildi. Daha ?nce de okul m?d?r? taraf?ndan hakk?nda soru?turmalar a??lm?? olan Y?ld?z??n s?r?lmesini, ?nceki g?n Bursa ?l Milli E?itim M?d?rl??? ?n?nde y?zlerce e?itimci protesto etti. E?itim Sen ?stanbul ?ube ba?kanlar? ve Kocaeli ?ube y?neticilerininde kat?ld??? a??klamada konu?an E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er, Bursa Valili?i?nden randevu talep etmelerine ra?men taliplerinin geri ?evirdi?ini belirtti. Din?er, Bursa AKP Milletvekili ve ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakan? Faruk ?elik?e seslenerek; ?Sendikalar? demokrasinin bir par?as? olarak g?r?yorlarsa, bu s?rg?n? derhal geri ald?rmal?d?rlar? dedi. ?te yandan Y?ld?z??n, Bursa ?dare Mahkemesi?nde a?t??? y?r?tmeyi durdurma davas? da halen devam ediyor. (Bursa/EVRENSEL)
www.evrensel.net