12 Eyl?l mitingine davet

Ege 78?lilerle Dayan??ma ve Demokrasi Derne?i, t?m ?zmirlileri 12 Eyl?l 1980 darbesine kar?? mitinge ?a??rd?.


Ege 78?lilerle Dayan??ma ve Demokrasi Derne?i, t?m ?zmirlileri 12 Eyl?l 1980 darbesine kar?? mitinge ?a??rd?.
Ege 78?liler Derne?i ?zmir ?ubesi?nde ger?ekle?tirilen bas?n toplant?s?nda, ortak a??klamay? yapan Dernek Ba?kan? Servet Ali ??nar ?Darbeci generaller ve b?t?n su? ortaklar? yarg?lan?ncaya, i?ledikleri insanl?k su?lar?n?n hesab? soruluncaya ve 12 Eyl?l??n, ba?ta anayasas? olmak ?zere t?m kurum ve kurallar? ortadan kald?r?l?ncaya kadar da pe?lerinde olaca??z? dedi. 12 Eyl?l g?n? Bornova Cumhuriyet Meydan??nda yap?lacak olan mitinge t?m emek g??lerini, sosyalistleri ve devrimcileri ?a??ran ??nar, mitingin saat 16.30?da Bornova Stadyumu ?n?nde yap?lacak olan bir y?r?y??le ba?layaca??n? duyurdu. ??nar, a??klaman?n 78?liler Federasyonu, Ege 78?liler Derne?i, KESK, D?SK, TMMOB ?zmir ?KK, DTP, ?HD ?zmir ?ubesi, EMEP, TKP, SDP, EHP, ESP, Alevi-Der, Pir Sultan Abdal Derne?i ?zmir ?ubeleri, Ege G??-Der, Bar?? Derne?i, TAYD-DER, D?P Giri?imi ve HKM ad?na yap?ld???n? dile getirdi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net