HPG?lilerin cenazeleri DNA testini bekliyor

Uludere Cumhuriyet Savc?l???, ??rnak??n Uludere il?esi k?rsal?nda ya?am?n? yitiren 11 HPG?liden 8?i ve ailelerinden al?nan kan ve doku ?rneklerinin DNA testinin yap?labilmesi i?in Ankara Adli T?p Kurumu Ba?kanl????na g?nderilmesine karar verdi.


Uludere Cumhuriyet Savc?l???, ??rnak??n Uludere il?esi k?rsal?nda ya?am?n? yitiren 11 HPG?liden 8?i ve ailelerinden al?nan kan ve doku ?rneklerinin DNA testinin yap?labilmesi i?in Ankara Adli T?p Kurumu Ba?kanl????na g?nderilmesine karar verdi.
??rnak??n Uludere il?esi Uzunge?it beldesi k?rsal?nda kimyasal silahla ?ld?r?ld?kleri iddia edilen 11 HPG?linin ailelerinin ba?vurular? sona erdi. Son olarak 1981 Hakkari Y?ksekova do?umlu Cebrail Turan??n (Rohat Dilpak) cenazeyi almak i?in ba?vurmas?n?n ard?ndan, Uludere Cumhuriyet Savc?l???, cenazelerin verilmesi taleplerini reddederek DNA testi ?art?n? ko?mu?tu.
Uludere Cumhuriyet Savc?l???, cenazelerin al?nmas? i?in ba?vuran 8 HPG?linin ailelerinden ve ya?am?n? yitiren HPG?lilerden al?nan kan ve doku ?rneklerinin Ankara?ya g?nderilmesine karar verdi. DNA testinin yap?labilmesi amac?yla ailelerden ve HPG?lilerden al?nan kan ve doku ?rnekleri, Ankara Adli T?p Kurumu Ba?kanl????na g?nderilecek. ?n?m?zdeki g?nlerde Ankara?ya g?nderilecek kan ve doku ?rnekleri ?zerinde DNA testi yap?larak kar??la?t?rma yap?lacak ve ?rneklerin uyu?mas? durumunda cenazeler ailelere verilecek.
Uludere?deki ?at??mada Zarife Ad?belli, ?enay G??er, Rahime Tuncer, ?dris Babat, Ahmet Kara, ?shak Yakut, Deniz T?rk, Ey?p Haydar, Aziz Muhammed, Nas?r Ayd?n ve Cebrail Turan ya?am?n? yitirmi?ti. (??rnak/D?HA)
Veli Ay
www.evrensel.net