09 Eylül 2007 00:00

Kuru?e?me?de ?Tool?bir gece

Tart??mas?z d?nyan?n en g?zel manzaral? konser mekanlar?ndan biri olan Kuru?e?me Arena, ?nceki ak?am ba?ka bir g?zeldi.

Paylaş

Tart??mas?z d?nyan?n en g?zel manzaral? konser mekanlar?ndan biri olan Kuru?e?me Arena, ?nceki ak?am ba?ka bir g?zeldi. Amerikal? ?prog-rock? grubu Tool, yakla??k bir bu?uk saat boyunca, hayranl?k uyand?ran entelekt?el derinlikteki m?ziklerinin yan? s?ra zaman zaman insan? karamsarl??a iten, bazen de renk c?mb???ne d?nen g?rsel ?ovuyla konser alan?n? dolduran binlerce ki?iye unutamayacaklar? bir gece ya?att?.
Farkl? bir sahne
??eri girmeyi bekleyen seyirciler oldu?u i?in 35 dakika ge? ba?layan konserde, sahnenin farkl?l??? hemen g?ze ?arp?yordu. Sahnenin arkas?n? kaplayan dev bir perde ve hemen ?n?ndeki 4 k???k perdede, her biri sanatsal nitelik ta??yan klip tarz?ndaki g?rsellikler m?zi?e e?lik ederken, solist Maynard James Keenan??n perdeye yans?yan sil?eti de ayr? bir etkileyicilik unsuruydu.
T?rkiye?de hat?r? say?l?r bir hayran kitlesine sahip olan Tool, ilk kez geldi?i T?rkiye?de ortaya koydu?u m?kemmel performans?yla, hayranlar?n?n beklentilerini kar??l?ks?z b?rakmad?. (?stanbul/EVRENSEL)
R?za B?lb?l
ÖNCEKİ HABER

Patronlara g?re ?l?mler talihsizlikmi?!

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa