ABD?nin Irak?ta yeni marifeti: ?nsans?z u?ak insan av?nda!

Amerikan ordusu, Irak??n kuzeyinde yola bomba yerle?tirdikleri iddia edilen 2 ki?inin, ilk kez silahl? insans?z bir u?akla ?ld?r?ld???n? a??klad?.


Amerikan ordusu, Irak??n kuzeyinde yola bomba yerle?tirdikleri iddia edilen 2 ki?inin, ilk kez silahl? insans?z bir u?akla ?ld?r?ld???n? a??klad?. Silahla donat?lm?? insans?z u?a??n bu operasyonunun ?tarihi u?u?? olarak tan?mland??? ordu a??klamas?nda, olay?n ba?kent Ba?dat??n kuzeyindeki Ninova b?lgesinde 1 Eyl?l?de meydana geldi?i belirtildi. A??klamada, ?Ordu tarihinde silahl? bir insans?z u?akla bir ilke imza atmaktan ?eref duyuyoruz? denildi.
Pazaryerine bomba
Bu arada Irak?ta ?iilerin kutsal kenti Kufa?da bir pazaryerinde yol kenar?na yerle?tirilen bombayla d?zenlenen sald?r?da en az 5 ki?inin ?ld??? bildirildi. Polis, ba?kent Ba?dat??n g?neyinde yer alan Kufa?daki sald?r?da 8 ki?inin de yaraland???n? kaydetti. Kufa?da ge?en may?sta yine bir pazaryerinde bomba y?kl? ara?la d?zenlenen sald?r?da 10 ki?i hayat?n? kaybetmi?ti.
Sadr?a yak?n bir ki?i ?ld?r?ld?
?te yandan Irak??n g?neyindeki Necef?te radikal ?ii lideri Mukteda Sadr?a yak?n bir ki?inin ?nceki g?n ?ld?r?ld??? bildirildi.
Kent polisinden yap?lan a??klamada, Sadr??n ?rg?t?nde a?iretlerle ilgili i?lerle ilgilenen Muhammed El Keravi?nin, Necef?teki evinin ?n?nde kimli?i belirsiz ki?iler taraf?ndan ?ld?r?ld??? belirtildi.
Sadr??n Necef?teki b?rosundan yap?lan a??klamada da El Keravi?nin ?ld?r?ld??? do?ruland? ve olayla ilgili soru?turma ba?lat?lmas? istendi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net