Cezayir?de bomba y?kl? ara?la sald?r?: 16 ?l?

Cezayir?in do?usunda bomba y?kl? ara?la d?zenlenen sald?r?da en az 16 ki?inin ?ld??? bildirildi.


Cezayir?in do?usunda bomba y?kl? ara?la d?zenlenen sald?r?da en az 16 ki?inin ?ld??? bildirildi.
Bir g?venlik kayna?? Reuters?a verdi?i bilgide, sald?r?n?n ba?kent Cezayir?in 100 kilometre do?usundaki Dellys ?ehrinde d?zenlendi?ini kaydetti. Kaynak, sald?r?n?n detaylar? konusunda bilgi vermedi. Cezayir?in g?neyinde ?nceki g?n d?zenlenen intihar sald?r?s?nda en az 20 ki?i ?lm??, 100?den fazla ki?i yaralanm??t?.
Sald?r?da ba?kent Cezayir?in yakla??k 450 kilometre do?usundaki Batna ?ehrini ziyaret edecek Devlet Ba?kan? Abd?laziz Buteflika?n?n hedef al?nd??? bildirilmi?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net