Siirt?in bas?n emektar?

Siirt?in bas?n emektar? Cumhur K?l????o?lu? M?tevaz? ki?ili?i ve s?z?n? kimseden esirgemeyen biri? Siirt?e giden bas?n camias?n?n ilk u?rak yerlerin ba??nda gelir. Onun gazetesinin bulundu?u mekan kimi zaman dolup ta?ar


Siirt?in bas?n emektar? Cumhur K?l????o?lu? M?tevaz? ki?ili?i ve s?z?n? kimseden esirgemeyen biri? Siirt?e giden bas?n camias?n?n ilk u?rak yerlerin ba??nda gelir. Onun gazetesinin bulundu?u mekan kimi zaman dolup ta?ar. Kentin nabz? hakk?nda bilgi verir. Pedal bask? yapt??? gazeteyi ??kard??? M?cadele gazetesinin 40. y?l?ndan sonra, ofset bask?ya d?nd?. Ger?i o d?nmek istemiyordu. Ama olanaks?zl?klar nedeniyle bunu tercih etmek zorunda kald???n? anlat?yor K?l????o?lu. ?Tek ba??na bir orduyum? diye tarif ediyor kendisini ve gazetesini? Kendi ya??nda kavrulurcas?na gazetesini tek ba??na ??karmaya devam ediyor Cumhur K?l????o?lu. Zamana meydan okurcas?na?
Azadiya Welat?tan ?d?l
Ald??? ?d?llerle dikkat ?eken K?l????o?lu son olarak Azadiya Welat gazetesinin birinci y?l nedeniyle j?ri ?zel ?d?l?ne lay?k g?r?ld?. Gazetesinde kimi zaman yer verdi?i T?rk?e, K?rt?e ve Arap?a haberler nedeniyle ?d?l ald?. ?d?l?n kendisi i?in bir jest oldu?unu ifade eden K?l????o?lu, Leyla Zana?lar?n Meclis?te g?zalt?na al?n?p tutuklanmas? s?ras?nda gazetesinde yer verdi?i yerel K?rt?e deyim nedeniyle ifade verdi?ini hat?rlat?yor. (Siirt/EVRENSEL)
?erif Karata?
www.evrensel.net