Fotoğraf: Evrensel

?Erdal??n idam?n?n hesab? sorulmal??

78?liler Federasyonu Adalet Ve Dayan??ma Derne?i, Ni?anta?? Hadi ?aman Tiyatrosu?nda 12 Eyl?l olaylar?n? i?eren bir panel d?zenledi.


78?liler Federasyonu Adalet Ve Dayan??ma Derne?i, Ni?anta?? Hadi ?aman Tiyatrosu?nda 12 Eyl?l olaylar?n? i?eren bir panel d?zenledi.
?iir dinletisi ve 12 Eyl?l olaylar?nda ma?dur olan annelerin konu?malar?n? i?eren slayt g?sterimi ile ba?layan panelde a??l?? konu?mas?n? yapan 78?liler ADADER Ba?kan? Memik Horuz, derne?in kurulu? ama?lar?n? ve neden darbeye kar?? olduklar?n anlatt?.
Panel daha sonra 12 Eyl?l d?nemi olaylar?nda hukuksal m?cadele veren Avukat Ercan Kanar, Nemi Barlas ve Cumhuriyet gazetesi yazar? Deniz Teztel?in konu?malar?yla devam etti.
Oturum ba?kanl???n? Ali R?za Tura?n?n yapt??? panelde konu?an Nemi Barlas, 12 Eyl?l hukuksuzlu?unda g?zalt? s?resinin 100 g?ne ??kar?ld???n? s?yledi. 650 ki?inin g?zalt?na al?nd???n? belirten Barlas, bunlardan 250 ki?inin yarg?land???n? ve 55 ki?inin de idam edildi?ini ifade etti. Erdal Eren?in ya?? b?y?lt?lerek idam edildi?ini hat?rlatan Barlas, ?Hukuk?ular bunun hesab?n? sormal?? dedi.
Ercan Kanar ise 12 Eyl?l??n devasa bir canavar oldu?unu, d?nyan?n hi?bir yerinde bu kadar yenilenen bir askeri darbe olmad???n? dile getirdi. 12 Eyl?l?de muhabirlik yapan Deniz Teztel, ?O d?nemde ?nce gen?lere, ard?ndan i??ilere, son olarak da ?rg?tlere darbe vuruldu? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net