10 Eylül 2007 00:00

Latinler son dura??nda

BEKSAV??n d?zenledi?i Latin Amerika-T?rkiye K?lt?r Festivali bug?n sona eriyor. ?stanbul?da hafta sonunda ba?layan etkinlikler, bu ak?amki a??k hava konseriyle son bulacak. Latin topluluklar, T?rkiye?ye veda edecek

Paylaş

BEKSAV??n d?zenledi?i Latin Amerika-T?rkiye K?lt?r Festivali bug?n sona eriyor. ?stanbul?da hafta sonunda ba?layan etkinlikler, bu ak?amki a??k hava konseriyle son bulacak. Latin topluluklar, T?rkiye?ye veda edecek.
Latin Amerika halk k?lt?rleriyle T?rkiye halk?n? bulu?turmay? ama?layan etkinlikler kapsam?nda ?ili, Peru, K?ba, Venez?ella?dan m?zik gruplar?, K?bal?, ?ilili ve Brezilyal? dans??lar, Ankara, Bursa, ?zmir, Adana, Antakya ve Diyarbak?r?da T?rkiyeli izleyiciyle bulu?tular.
Saat 19.00?da ?stanbul Kad?k?y?de ?DO ?skelesi yan?nda bulunan ?nciburnu Meydan??nda ba?layacak a??khava konserinde Ferhat Tun?, Vardiya M?zik Grubu sahne alacak ve tango, salsa, flamenko danslar? g?sterimi yap?lacak. Ayr?ca ?Son Efsane: Comandante? filminin g?sterimi ve Latin Amerika?da Sosyal M?cadele paneli de d?zenlenecek. Panelin kat?l?mc?lar?, Venez?ella Sosyalistler Meclisi ?topya ?rg?t?, Brezilya Konut Hakk? i?in M?cadele Ulusal Hareketi (MNLM) Temsilcisi Anselmo Schwertner ve Peru Uluslararas? Dostluk ve Dayan??ma Derne?i Ba?kan? Eusebio Martel Huacho.
Diyarbak?rl?lar Latinleri sevdi
?K?lt?rler bulu?uyor halklar kucakla??yor? slogan?yla, BEKSAV??n d?zenledi?i ?Latin Amerika?T?rkiye K?lt?r Festivali?nin Diyarbak?r aya?? b?y?k ilgi g?rd?. ?ili, Peru, K?ba, Venez?ella?dan m?zik gruplar?, K?bal?, ?ilili ve Brezilyal? dans gruplar? ?? g?n boyunca Diyarbak?r?da sahne ald?. Amfi tiyatroda ger?ekle?tirilen etkinli?in birinci g?n?nde ?ili?nin ezilen Mapuche halk?n?n bir par?as? olan Meli Witran Mapu ve Purrun Adkintun grubu sahne ald?. Yerli halk?n do?ayla uyum i?indeki ya?amlar?ndan ??kan m?zik ve danslar?, Diyarbak?rl?lar taraf?ndan be?eniyle izlendi. Kolombiya?dan Dominik?e, Meksika?dan Brezilya?ya Latin halklar?n?n m?zik ve danslar?ndan da se?meler sunan A. de Cuba m?zik gurubunun da sahne ald??? etkinliklerde ayr?ca, Latin Ate?i dans grubu salsa, ?a?a, merenge, samba gibi Latin Amerika halk danslar?n? sergilediler. Etkinlik kapsam?nda ayr?ca Venez?ella?da, ?Bolivarc? Devrim? s?recinde do?an bir sanat ?rg?tlenmesi olan FRAPOM (Devrimci Sanat Cephesi-Anavatan ya da ?l?m) m?zik grubu da Diyarbak?rl?lar?n kar??s?na ??kt?. (K?LT?R SERV?S?)Bilgi i?in: (216) 349 91 55- 56
ÖNCEKİ HABER

Sa?l?k politikalar? ve halk sa?l??? -5-

SONRAKİ HABER

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet: Gazetecilikten mahkum olan yok

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa