Pakistan, ?erif?i ?bekliyor?

Pakistan, eski Ba?bakan Nevaz ?erif?in, h?k?metin aksini istemesine ra?men ?lkesine bug?n d?nmesi ihtimali ?zerine kar??t?. ?erif, Londra?da d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, ?Karde?imle (?ahbaz) beraber 10 Eyl?l?de (bug?n) Pakistan?a d?nece?im, ??nk? ?lkemin bana ihtiyac? var? dedi


Pakistan, eski Ba?bakan Nevaz ?erif?in, h?k?metin aksini istemesine ra?men ?lkesine bug?n d?nmesi ihtimali ?zerine kar??t?. ?erif, Londra?da d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, ?Karde?imle (?ahbaz) beraber 10 Eyl?l?de (bug?n) Pakistan?a d?nece?im, ??nk? ?lkemin bana ihtiyac? var? dedi.
Bu a??klaman?n hemen ard?ndan Pakistan?da ?erif?in 2 binden fazla yanda?? g?zalt?na al?nd?, havaalanlar?nda ?ter?r sald?r?s? tehdidi? bahane g?sterilerek ?y?ksek alarm? durumuna ge?ildi.
Bu arada ?erif?in a??klamas?ndan birka? saat ?nce Suudi h?k?metinin bir temsilcisi ise eski ba?bakandan 2000?de h?k?metle yapt??? ve ?lkeyi 10 y?ll???na terk etmeyi kabul etti?i anla?maya uymas?n? istedi.
T?m haz?rl?klar tamam
Bu arada ?erif?in s?zc?leri ise eski ba?bakan?n bug?n TS? 09.45?te ba?kent ?slamabad?a inece?ini ifade ediyor. S?zc?lerden Nadir ?audri, ?erif?in bug?n Muscat?tan Gulf Air?in tarifeli u?a??yla ?slamabad?a gidece?ini s?yledi. H?k?met ise Navaz ?erif ve siyaset?i karde?i ?ahbaz??n ?lkeye d?nmesi durumunda ne yapaca??n? a??klamad?. ?erif?in s?zc?s? ?kbal, ?Bir ?ey olmamas?n? ?mit ediyoruz. Ama e?er insanlar?n havaalan?na gitmesini engellemeye ?al???rlarsa, gerginlik olabilir? ifadelerini kulland?.
Haklar?nda a??r su?lamalar bulunan Navaz ?erif ve karde?inin tutuklanabilece?i ya da ba?ka bir u?akla hemen geri g?nderilebilece?i belirtiliyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net