10 Eylül 2007 00:00

Gazze, FK? ?a?r?s?yla greve gitti

Filistin?de Hamas??n kontrol?ndeki Gazze ?eridi?nde, bu ?rg?t?n ?iktidar?na son vermeye? ?al??an El Fetih, FK? arac?l???yla kentte ve Bat? ?eria?da hafta sonu genel grev ilan etti

Paylaş

Filistin?de Hamas??n kontrol?ndeki Gazze ?eridi?nde, bu ?rg?t?n ?iktidar?na son vermeye? ?al??an El Fetih, FK? arac?l???yla kentte ve Bat? ?eria?da hafta sonu genel grev ilan etti.
Hamas??n, El Fetihlilerin toplu k?ld??? cuma namazlar? ile eylemleri yasaklamas? ve eylemler s?ras?nda meydana gelen ?at??malardan sonra FK??n?n genel grev ?a?r?s? ?zerine Gazze ?eridi?nde d?n sabah genel grev uygulamas? ba?lad?, bir?ok okul kapal? kald?; ??retmenler ve ??renciler okullara gitmedi; avukatlar, doktorlar i?ba?? yapmad?, ?ok say?da esnaf da d?kkan?n? a?mad?.
Hamas, toplu namaza ve protestolara kat?lan y?zlerce ki?iyi g?zalt?na alm??t?.
Hamas h?k?meti ise bir a??klama yay?mlayarak greve kar?? ??kt?. Hamas h?k?metinin a??klamas?nda, grevin, ?Gazze ?eridi?nde karga?ay? yeniden canland?rmaya ve Filistinlileri kamusal ??karlar? bir tarafa b?rak?p dar hizip ??karlar? ad?na g?sterilere k??k?rtmaya y?nelik bir plan?n par?as?? oldu?u vurguland?, Filistin toplumunun birli?ini tehlikeye atabilece?i, daha fazla gerileme neden olabilece?i uyar?s?na da yer verildi. (DI? HABERLER)
ÖNCEKİ HABER

?Hasankeyf sular alt?nda kalmayacak?

SONRAKİ HABER

CHP Kuşadası ilçe yönetimi görevden alındı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa