Erdo?an ve Bah?eli?den s?cak yak?nla?ma

726??nc? Ertu?rul Gazi?yi Anma ve S???t ?enlikleri?nde, Ba?bakan Erdo?an ve MHP lideri Bah?eli bir araya geldi. Ge?en seneki ?enliklerde ya?anan gerginlik, bu y?l yerini s?cak yak?nla?maya b?rakt?.


726??nc? Ertu?rul Gazi?yi Anma ve S???t ?enlikleri?nde, Ba?bakan Erdo?an ve MHP lideri Bah?eli bir araya geldi. Ge?en seneki ?enliklerde ya?anan gerginlik, bu y?l yerini s?cak yak?nla?maya b?rakt?.
726. Ertu?rul Gazi?yi Anma ve S???t ?enlikleri Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, MHP Genel Ba?kan? Devlet Bah?eli, BBP Genel Ba?kan? Muhsin Yaz?c?o?lu, Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Cemil ?i?ek?in de aralar?nda bulundu?u bakanlar ve vatanda?lar?n H?k?met Kona?? Meydan??ndaki y?r?y??le ba?lad?.
Alana gelen Erdo?an, burada MHP lideri Devlet Bah?eli ile tokala?t?. Daha sonra BBP lideri Muhsin Yaz?c?o?lu?nun kat?l?m?yla ?enlik ba?lad?. Erdo?an, Yaz?c?o?lu, Bah?eli ve bakanlar kortejin ?n s?ralar?nda y?r?d?ler.
Po?u ba?lad?lar
Ba?bakan Erdo?an, liderler ve bakanlar?n boyunlar?na ?po?u? ba?lad?klar? g?r?ld?. Y?r?y???n yap?ld??? g?zergahta ?zerinde Ertu?rul Gazi ve Ba?bakan Erdo?an??n resminin bulundu?u ?Sen tarihine sahip ??kt?n, bizler de sizlere sahip ??kaca??z? yaz?l? pankart as?ld??? g?r?ld?.
Konu?mas?nda, farkl? siyasi g?r??teki vatanda?lar?n ortak bir paydada bulu?tu?unu belirten Erdo?an, ?Bu, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet anlay???d?r? dedi. Erdo?an, ???eride birlik ve beraberli?imizi korudu?umuz s?rece T?rkiye?nin a?amayaca?? engel yoktur? diye konu?tu.
Ge?en y?l Erdo?an protesto edilmi?, Ba?bakan??n korumalar? ile MHP?liler aras?nda gerginlik ya?anm??t?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net