10 Eylül 2007 00:00

Ta?eron ?al??t?rma su?tur

Ge?ti?imiz y?l Dev Sa?l?k-?? Sendikas??na ?ye olan Kocaeli ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanesi ?al??anlar?, yapt?klar? dayan??ma gecesi ile bir araya geldiler

Paylaş

Ge?ti?imiz y?l Dev Sa?l?k-?? Sendikas??na ?ye olan Kocaeli ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanesi ?al??anlar?, yapt?klar? dayan??ma gecesi ile bir araya geldiler.
?lkede y?llard?r uygulanan politikalar sonucu sa?l???n kamusal bir hak olmaktan ??kar?ld???n? belirten Dev Sa?l?k-?? Genel Ba?kan? Arzu ?erkezo?lu, bu politikalar sonucu sa?l?k ?al??anlar?n?n 4-b, 4-c, s?zle?meli, ta?eron gibi adlar alt?nda g?vencesiz ?al??t?r?ld???n? dile getirdi. Bug?n ?lkenin d?rt bir yan?nda sa?l?k ?al??anlar?n?n ?Bu b?yle gitmez? dedi?ini ifade eden ?erkezo?lu ??yle devam etti: ?Biz insanlara hayat veriyoruz ve insanca bir hayat istiyoruz. ?nsan?n gelece?inin ihalesi olur mu? Bizim gelece?imizi y?llard?r ihale ile al?p sat?yorlar. ??te bu y?zden 24 Kas?m?da T?rkiye?nin d?rt bir yan?ndan gelecek sa?l?k ?al??anlar? ile Sa?l?k Bakanl??? ?n?nde olaca??z, ?Ta?eron ?al??t?rma su?tur? diyece?iz.?
Dayan??ma gecesine e? ve ?ocuklar? ile kat?lan sa?l?k ?al??anlar?, sendikal? olarak yapt?klar? ilk etkinli?in heyecan?n? ya?ad?lar.
Kocaeli Tabip Odas?, T?m Bel-Sen, SES, BES, Hac? Bekta? Veli Derne?i, Halkevleri, EMEP ve SHP y?neticilerinin de kat?larak destek verdi?i etkinli?e, 200?? a?k?n ki?i kat?ld?. (Kocaeli/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

CHP?li Meng?: Kenan Evren yarg?lanabilir

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa