Fahrenhe?t 9/11 show 23,45

Michael Moore?un Alt?n Palmiye ?d?ll? belgeseli, Amerikan Ba?kan? George W. Bush?u ve Irak politikalar?n? sert bi?imde ele?tiriyor. Cannes?da ayr?ca Uluslararas? Film Ele?tirmenleri (FIPRESCI) ?d?l?n? de kazanan film ?baba? Bush?un icraatlar?n? sorguluyor


Michael Moore?un Alt?n Palmiye ?d?ll? belgeseli, Amerikan Ba?kan? George W. Bush?u ve Irak politikalar?n? sert bi?imde ele?tiriyor. Cannes?da ayr?ca Uluslararas? Film Ele?tirmenleri (FIPRESCI) ?d?l?n? de kazanan film ?baba? Bush?un icraatlar?n? sorguluyor. Irak Sava???n?n perde arkas?n? irdeleyen belgesel, Bush ailesiyle El Kaide ter?r ?rg?t? lideri Usame bin Ladin aras?ndaki gizli ili?kiler de?ifre edilmeye ?al???l?yor. Bush y?netimini yerden yere vuran belgesel, bu nedenle ABD?de g?sterime girememi? ve ilk kez Cannes Film Festivali?nde izleyiciyle bulu?mu?tu. Film ancak Cannes?da ald??? ?d?l?n ard?ndan Amerika?da g?sterime girebilmi?ti. Moore, konu?mas?nda ??d?l? k?z?ma, Amerikal? ve Irakl?, t?m d?nya ?ocuklar?na ad?yorum? demi?ti.
www.evrensel.net