Appiah haz?r de?il

Fenerbah?e, S?per Lig?in 5. haftas?nda ?.Rizespor ile yapaca?? ma??n haz?rl?klar?na bir g?nl?k iznin ard?ndan devam etti


Fenerbah?e, S?per Lig?in 5. haftas?nda ?.Rizespor ile yapaca?? ma??n haz?rl?klar?na bir g?nl?k iznin ard?ndan devam etti.
Teknik direkt?r Zico y?netiminde Samand?ra Tesisleri?nde ger?ekle?tirilen sabah antrenman? 1 saat 10 dakika s?rd?. Is?nma ko?usuyla ba?layan antrenmanda, sar?-lacivertliler pas ?al??mas?n?n ard?ndan ?ift kale ma? yapt?.
Appiah ma?? tamamlayamad?
Uzun s?ren sakatl?k d?neminin ard?ndan ge?en hafta i?indeki baz? antrenmanlarda tak?mla ko?ulara ??kan Appiah, d?nk? ?al??mada ?ift kalede denendi, ancak ma?? tamamlayamad?.
Tak?mla birlikte antrenmana ba?layan Ganal? futbolcu, ?ift kale ma?? yar?s?nda b?rak?p ?al??mas?n? ko?u yaparak s?rd?rd?. Ma?ta ?o?u zaman sekti?i g?r?len Appiah, antren?r ?nder ?zen y?netiminde ko?u yapt?.
Sakatl??? nedeniyle ligin 4. haftas?ndaki Gen?lerbirli?i OFTA? Spor ma??nda forma giyemeyen Deivid de ?ift kale ma??n bir b?l?m?nde yer ald?.
Antrenman?n ba??nda tak?mla ko?uya kat?lan Deivid daha sonra tak?mdan ayr? ko?u yapt?. Deivid, Appiah??n ?ift kale ma?? b?rakmas?n?n ard?ndan bu futbolcunun yerine ?ift kale ma?ta yer ald?.
Antrenmana, milli tak?mlarda bulunan oyuncular?n yan? s?ra tesislerdeki salonda ?al??t??? bildirilen Kezman, sakatl??? bulunan Sel?uk, ?al??malar?n? tak?mdan ayr? s?rd?ren kaleci Serdar kat?lmad?.
Sakatl??? bulunan T?mer ise tak?m halindeki ko?uya kat?ld?ktan sonra, ?al??mas?n? tak?mdan ayr? ko?u yaparak s?rd?rd?. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net