Nejat Uygur fel? ge?irdi

?nl? tiyatro sanat??s? Nejat Uygur Ankara?da yo?un bak?ma al?nd?. D?n sabah Ankara?dan ?stanbul?a d?nerken yolda rahats?zlanan Uygur?un k?smi fel? ge?irdi?i a??kland?


?nl? tiyatro sanat??s? Nejat Uygur Ankara?da yo?un bak?ma al?nd?. D?n sabah Ankara?dan ?stanbul?a d?nerken yolda rahats?zlanan Uygur?un k?smi fel? ge?irdi?i a??kland?.
Haftasonunda Yenimahalle Belediyesi?nin etkinlikleri kapsam?nda sahneye ??kan 81 ya??ndaki Nejat Uygur karayolu ile ?stanbul?a d?nerken yolda rahats?zland?. Tansiyonu y?kselen Uygur, Ufuk ?niversitesi Dr. R?dvan Ege Hastanesi N?roloji B?l?m?ne yat?r?ld?. Ak?am saatlerinde bir a??klama yapan Ufuk ?niversitesi M?tevelli Heyeti Ba?kan? Prof. Dr. R?dvan Ege durumun san?ld??? kadar k?t? olmad???n? s?yledi. Uygur?un beyin damarlar?nda bir t?kan?kl?k olu?tu?unu a??klayan N?roloji Ana Bilim Dali Ba?kan? Prof. Dr. Mehmet Z?lk?f ?nal, ?Yorgunluk, uykusuzluk ve aktif hayata ba?l? stresle birlikte b?yle bir olayla kar??la?t?k? dedi.
?nal, beynin sa? taraf?ndaki t?kan?kl??a ba?l? olarak, v?cudun sol taraf?nda kan ak?m?nda yava?lama oldu?unu aktararak, Uygur?un sol kolunu hareket ettiremedi?ini, y?z?nde kayma oldu?unu, baca??nda biraz hareket oldu?unu, konu?mas?n?n ise d?zg?n oldu?unu ifade etti. ?nal bu durumu, k?smi fel? olarak nitelendirdi. Doktorlar, konu?an, yak?nlar?n? tan?yan Uygur i?in ?u an i?in cerrahi m?dahaleye gerek olmad??? g?r???nde.
Usta oyuncu, Nejat Uygur ?nceki ak?am sahnedeydi. Ankara?da Yenimahalle Belediyesi?nin etkinlikleri kapzam?nda tiyatroseverlerle bulu?an Uygur, ?Cibali Karakolu? adl? oyunu sergilemi?ti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net