Taliban m?zakereye ?haz?r?

Afganistan?da i?gal g??lerine kar?? silahl? m?cadele veren Taliban, Afganistan Devlet Ba?kan? Hamid Karzai?nin ?g?r??me? teklifine ?olumlu? yan?t verdi


Afganistan?da i?gal g??lerine kar?? silahl? m?cadele veren Taliban, Afganistan Devlet Ba?kan? Hamid Karzai?nin ?g?r??me? teklifine ?olumlu? yan?t verdi. Karzai?nin ?nceki g?nk? teklifinin ertesinde a??klamalarda bulunan Taliban S?zc?s? Yusuf Ahmedi, Taliban??n Afgan h?k?metiyle g?r??meye haz?r oldu?unu ifade etti ve ?Halk?n yarar? ve iyili?i i?in h?k?metle m?zakerelere haz?r?z? ifadesini kulland?.
Afganistan lideri Karzai, 2001 y?l?ndaki ABD m?dahalesiyle devrilen ancak son d?nemde ?zellikle ?lkenin g?neyindeki sald?r?lar?n? s?kla?t?ran Taliban Hareketi?ne g?r??me ?a?r?s? yapm??t?.
Karzai, Afganistan?? ziyaret eden Letonya Devlet Ba?kan? Valdis Zatlers ile d?zenledi?i ortak bas?n toplant?s?nda bir soru ?zerine, ?Taliban ile resmi m?zakerelerimiz bulunmuyor. Belirli bir adresleri yok. Kiminle konu?aca??z?? diye sorarak, ??yle devam etmi?ti; ?E?er birilerini g?nderebilece?im bir yerleri olursa, temsilcimi g?nderece?im? diye konu?tu.
Afganistan?da ?zellikle son 19 ayda ?at??malar giderek yo?unla?t? ve bu d?nemde yakla??k 7 bin ki?i ?at??malarda ?ld?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net