11 Eylül 2007 00:00

B?y?me h?z kesti

Son be? y?ld?r h?zl? bir b?y?me trendi ya?ayan T?rkiye ekonomisi, k?resel finansal dalgalanmalar?n yan? s?ra genel se?imler, Cumhurba?kanl??? se?imi gibi siyasi geli?melerin ekonomide ?retim, t?ketim ve yat?r?m kararlar?n? olumsuz etkiledi?i y?l?n ikinci ?eyre?inde adeta fren yapt?

Paylaş

Son be? y?ld?r h?zl? bir b?y?me trendi ya?ayan T?rkiye ekonomisi, k?resel finansal dalgalanmalar?n yan? s?ra genel se?imler, Cumhurba?kanl??? se?imi gibi siyasi geli?melerin ekonomide ?retim, t?ketim ve yat?r?m kararlar?n? olumsuz etkiledi?i y?l?n ikinci ?eyre?inde adeta fren yapt?.
Gayri safi milli has?la, y?l?n ikinci ?eyre?inde ge?en y?l?n e? d?nemine g?re sabit fiyatlarla y?zde 3.9 oran?nda b?y?me kaydetti. Kesintisiz b?y?me rekoru 22 ?eyre?e ula?t?, ancak son 16 ?eyre?in en d???k b?y?me oran? kaydedildi.
?kinci ?eyrekte tar?mdaki y?zde 1.1?lik k???lme yan?nda sanayideki b?y?me h?z?n?n y?zde 3.2?ye, ticaret sekt?r?ndekinin y?zde 3?e d??mesi de GSMH?nin b?y?me oran?n? a?a?? ?ekti. ?n?aat ise h?zl? b?y?me trendini ?nemli ?l??de korudu. Y?l?n ilk ?eyre?inde b?y?me y?zde 6.8 olmu?tu. ?lk alt? ayl?k d?nem itibariyle b?y?me oran? y?zde 5.2 d?zeyinde olu?tu.
Birinci ?eyrekte y?zde 4.4 b?y?yen tar?m sekt?r?nde ise ikinci ?eyrekte y?zde 1.1?lik k???lme ya?and?.
?Hedef bi?ildi? yorumu
TOBB Ba?kan? Rifat Hisarc?kl?o?lu klasik olarak y?zde 5?lik b?y?menin hedeflendi?ine dikkat ?ekerek, ?Ama bug?n y?zde 5?lik b?y?me, T?rkiye?nin artan n?fusunu, i?g?c?n?, i?sizli?ini ve k?yden kente g?? eden toplumu ele ald???m?zda yeterli de?il. Bu ?artlarda biz y?zde 7.5?lik b?y?meyi bi?ti olarak kabul ediyoruz. Hedefin bunun ?zerinde olmas? laz?m? diye konu?tu. (EKONOM? SERV?S?)
ÖNCEKİ HABER

T?S?AD AB turuna ??k?yor

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa