Talat: Sonu? t?kand?

Kuzey K?br?s T?rk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurba?kan? Mehmet Ali Talat, K?br?s Rum taraf?n?n 8 Temmuz s?recinin i?lemesini ve sonu? getirmesini ?ng?rmedi?ini s?yledi


Kuzey K?br?s T?rk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurba?kan? Mehmet Ali Talat, K?br?s Rum taraf?n?n 8 Temmuz s?recinin i?lemesini ve sonu? getirmesini ?ng?rmedi?ini s?yledi.
Talat, baz? yabanc? bas?n kurulu?lar?n?n T?rkiye?deki temsilcileriyle Swissotel?de bir araya geldi. Talat, toplant?dan sonra gazetecilere yapt??? a??klamada, Rum y?netimi lideri Tasos Papadopulos ile 5 Eyl?l?de bir araya geldi?ini hat?rlatarak, g?r??menin i? y?z?n? hem kendileri a??s?ndan, hem de K?br?s sorunu a??s?ndan de?erlendirdiklerini belirtti.
Talat, g?r??lerinin yabanc? bas?n mensuplar? taraf?ndan anla??ld???n? kaydederek, ???nk? biz 5 Eyl?l?de tamamen 8 Temmuz anla?mas?n?n s?n?rlar? i?erisinde s?reci h?zland?racak, disipline edecek ve sonu? al?c? hale getirecek ?neriler yapt?k. Dolay?s?yla bu ?nerilerin anla??lmamas? i?in bir neden yok. K?br?s Rum taraf?, bildi?iniz nedenlerle bunlar? kabul etmedi ve sonu? t?kand?. Bunu anlamamas? i?in birinin K?br?s sorununu hi? bilmemesi laz?m. Dolay?s?yla K?br?s sorununu bilenler anlam??t?r? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net