Dink ailesinden itiraz

Hrant Dink?in ?ld?r?lmesi soru?turmas? kapsam?nda Dink ailesinin avukat? Fethiye ?etin, Trabzon Valili?inin baz? emniyet g?revlileri hakk?nda soru?turma izni vermemesi karar?na itiraz ettiklerini bildirdi


Hrant Dink?in ?ld?r?lmesi soru?turmas? kapsam?nda Dink ailesinin avukat? Fethiye ?etin, Trabzon Valili?inin baz? emniyet g?revlileri hakk?nda soru?turma izni vermemesi karar?na itiraz ettiklerini bildirdi.
?etin, yapt??? a??klamada, ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???n?n y?r?tt??? soru?turma kapsam?nda, Hrant Dink?in ?ld?r?lmesinde g?revlerini gere?i gibi yapmad?klar? gerek?esiyle, eski Trabzon Emniyet M?d?r? Ramazan Aky?rek, eski Trabzon Emniyet M?d?r? Re?at Altay ile polis memurlar? Engin Din?, Faruk Sar?, Ercan Demir, ?zkan Mumcu, Muhittin Zenit ve Mehmet Ayhan hakk?nda ?ikayet?i olduklar?n?, Trabzon Valili?inin, yap?lan ?n inceleme sonucunda bu emniyet g?revlileri hakk?nda soru?turma izni vermedi?ini belirtti.
Cinayetin ayd?nlat?lmas? i?in emniyet g?revlilerinin soru?turmaya dahil edilmesi gerekti?ini savunan ?etin, Trabzon Valili?inin karar?na itirazda bulunduklar?n?, ilgili dilek?eyi, Trabzon B?lge ?dare Mahkemesine ula?t?r?lmak ?zere ?stanbul B?lge ?dare Mahkemesine verdiklerini kaydetti.
Tuncel ve Hayal?in ifadeleri al?nd?
?te yandan, Erhan Tuncel ile Yasin Hayal?in, Tekirda? Cumhuriyet Savc?l???nca ifadeleri al?nd?. Tekirda? F Tipi Cezaevi?nde tutuklu bulunan Tuncel ve Hayal?in, Trabzon Emniyet M?d?rl???ndeki baz? polis memurlar? hakk?nda Trabzon Cumhuriyet Savc?l???nca a??lan soru?turma kapsam?nda talimatla ifadelerinin al?nd??? ??renildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net