okey ta?lar?n? dizmemek i?in...

 • - ?ok s?k??t?m, siz dizin ben geliyorum.
  - Kap? ?ald? sanki?
  - Dizmeye ba?lay?n ben de mutfa?a gidip geleyim


  - ?ok s?k??t?m, siz dizin ben geliyorum.
  - Kap? ?ald? sanki?
  - Dizmeye ba?lay?n ben de mutfa?a gidip geleyim.
  - Yava? dizmek...
  - Ahh! Elime kramp girdi...
  - Sen benim yerime de diz, ben sana ?eker al?r gelirim.
  - Aa ben Mahmut?u arayacakt?m. Hemen aray?p geliyorum.
  - Dizin k?rmayay?m kafan?z?!
  - Oooffff tam ?aka??ma bir a?r? sapland?. Durun durun ge?er 1-2 dakikaya.
  - Skoru tutmak...
  - Ka? d???yoduk sizden?
  - Renkliydi dimi?
  - G?sterge de var m?yd? bizim?
  - Yeti?tik size be!
  - E kim yap?yor hadi ama...
  - Evet, siz dize durun, ben de bir ara toplam yapay?m. Yani bendeki ?u matematik zekas? olmasa n?apacaks?n?z bilmem. Bari bo? bo? durmay?nda dizin hadi.
  - Ki?i ta?lar? toplamak i?in elini masaya atar. ?ki tane ta? al?r ve masaya ritmik bir ?ekilde vurmaya ba?lar...
  - Hijyen hastal??? en kuvvetli bahanedir.
  - E?er yerde oynan?yorsa; ?Anam anam anam, ayaklar?m uyu?tu ben 2 dakka dola??p geliyim.
  www.evrensel.net