12 Eylül 2007 00:00

Yar?n ilk iftar sa?l???n?za dikkat

Ramazan ay?nda oru? tutarken sa?l???n?z? tehlikeye atmamak i?in ?zen g?stermeniz gerekiyor, aksi halde bir ay?n sonunda ciddi sa?l?k sorunlar? ya?ayabilirsiniz.

Paylaş

Ramazan ay?nda oru? tutarken sa?l???n?z? tehlikeye atmamak i?in ?zen g?stermeniz gerekiyor, aksi halde bir ay?n sonunda ciddi sa?l?k sorunlar? ya?ayabilirsiniz. ?anakkale Onsekiz Mart ?niversitesi Sa?l?k Y?ksekokulu M?d?r? Prof. Dr. G?nhan Erdem, Ramazan ay?n?n her y?l yaz aylar?na biraz daha yakla?mas? nedeniyle uzun g?nlere rastlad???na, uzun s?ren a?l???n ise i?tah? ve doyma e?i?ini art?rd???na dikkat ?ekti.
Ya?dan tuzdan ?zellikle ka??n
Tuz, ya? ve protein i?eri?i y?ksek olan besinler susuzlu?u k?r?kler. Bunun i?in Ramazan'da ya? ve tuzdan uzak tutulmu?, protein miktar? daha az, karbonhidrata daha fazla dayal? bir diyet gerekiyor. Prof. Dr. G?nhan Erdem, ''Yemekler, tuzsuz ve ya?s?z pi?irilmelidir. ??nk? tuz, tansiyonu y?kseltecektir. Ya?l? yiyecekleri sindirmek i?in de safra tuzlar?na ihtiya? duyulacakt?r. Onun i?in ya?dan ve tuzdan ar?nd?r?lmas?nda fayda var'' dedi.
Mutlaka sahura kalk?n
Pek ?ok ki?i Ramazan ay?nda sahura kalkmak yerine gece yatmadan ?nce sahur niyetine yemek yemeyi tercih eder, ancak Diyetisyen Cemal Ayta? Ak da oru? tutulurken mutlaka sahura kalk?lmas? gerekti?ine dikkat ?ekiyor. ?Sahura kalk?lmadan oru? tutulmas? halinde halsizlik, ba? a?r?s?, yorgunluk ve dikkatte azalma ki?iyi g?n boyu rahats?z edebilir? diyen Ak, sahurda zeytin, peynir, esmer ekmek, ?i? sebzeler, s?t veya yo?urt, meyve veya taze s?k?lm?? meyve sular?, re?el ve komposto t?r? g?dalar veya kuru baklagil ?orbalar?, etli veya etsiz sebze yeme?i, yo?urt, esmer ekmek ve meyveden olu?an posa i?eri?i y?ksek bir ???n t?ketilebilece?ini ifade etti.
2 de?il 4 ???n
Ak, ''Ramazan ay?nda azalan ???n say?s?n? az ve s?k yiyerek sahur ve iftar dahil 1-2 ara ???nle en az 4'e ??karmak gereklidir. Sahura kalk?lmadan oru? tutulursa a? kalma s?resi artaca??ndan metabolik h?z d??er, halsizlik, ba? a?r?s?, yorgunluk ve dikkatte azalmalar g?r?l?r'' dedi.
Bol bol su i?in
Ak, sahurdan iftara kadar uzun s?reli a?l?k ve ?zellikle s?v? t?ketiminin olmamas?n?n ?nemli sa?l?k sorunlar?na neden olabilece?ini kaydederek, iftar ile sahur aras?nda 2 litre (10 su barda??) su i?menin do?ru bir davran?? olaca??n? belirtti.
?ftarda ?orba
Ak, ?orba ve kahvalt?l?k ?r?nler ve salata ile oru? a??ld?ktan 1-2 saat sonra ana ???n t?ketmenin hem metabolizmay? ?al??t?rmak, hem de bo? mideye birden yemek yemenin yol a?abilece?i sa?l?k sorunlar?n? engellemek ad?na ?nemli oldu?unu vurgulad?.
Abur cuburdan ka??n?n
Ak, iftar?n ard?ndan ?ikolata, cips, kuru yemi? yenilmesi; sahur yemeklerinde de hamur i?leri, b?rekler ve g?zlemelerin tercih edilmesinin, ciddi kilolara davetiye ??karaca??n? belirtti. (TOPLUM YA?AM)
ÖNCEKİ HABER

Midye besin deposu

SONRAKİ HABER

Çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyorlar

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa