Midye besin deposu

T?rkiye?de pek ?ok kimsenin severek t?ketti?i midye, ?zellikle selenyum, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve A, B1, B2, B6, B12 ve C vitaminleri y?n?nden olduk?a zengin bir deniz ?r?n?.


T?rkiye?de pek ?ok kimsenin severek t?ketti?i midye, ?zellikle selenyum, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve A, B1, B2, B6, B12 ve C vitaminleri y?n?nden olduk?a zengin bir deniz ?r?n?. Ancak midye etlerinin sa?l?kl? olmas? ve sonras?nda ise sa?l?kl? ko?ullarda haz?rlan?p, g?da haline getirilmesi ?nemli. Midyeler denizlerdeki ya?am?nda, beslenmek i?in s?zd?kleri su i?inde bulunan her t?rl? zararl?y? b?nyelerine alabiliyorlar, bu nedenle ?ok kolay bozuluyorlar. Temiz sulardan ??kar?lm?? ve sa?l?kl? ko?ullarda haz?rlanm?? midyeler, so?uk ve hijyenik ortamlarda sat??a sunuldu?unda 10-15 g?n hi?bir riski olmadan sa?l?kl? bir ?ekilde t?ketilebilir.
www.evrensel.net