Tek hedef galibiyet

2008 Avrupa Futbol ?ampiyonas? elemelerinde m?cadele eden T?rkiye, (C) Grubu?ndaki 8. ma??nda bug?n ?stanbul?da Macaristan ile kar??la?acak. BJK ?n?n? Stad??nda saat 20.30?da ba?layacak ve ATV?den naklen yay?nlanacak ma?? ?sko? ...


2008 Avrupa Futbol ?ampiyonas? elemelerinde m?cadele eden T?rkiye, (C) Grubu?ndaki 8. ma??nda bug?n ?stanbul?da Macaristan ile kar??la?acak. BJK ?n?n? Stad??nda saat 20.30?da ba?layacak ve ATV?den naklen yay?nlanacak ma?? ?sko? hakem Stuart Dougal y?netecek.
Elemelerde yapt??? son 3 ma?ta toplam 7 puan yitirerek, finallere gitme yolunda ilk ma?larda elde etti?i avantaj? yitiren (A) Milli Futbol Tak?m?, Macaristan ma??n? kazanarak hem 5 ma?l?k galibiyet ?zlemini giderip moral bulmay?, hem de gruptaki iddias?n? g??lendirmeyi hedefliyor. Milli tak?m, Macaristan ile deplasmanda oynad??? ilk ma?? 1-0 kazanm??t?.
T?rk Milli Tak?m? ayr?ca, FIFA?n?n verdi?i 3 ma?l?k tarafs?z sahada seyircisiz oynama cezas?n?n bitiminin ard?ndan, tam 665 g?n sonra T?rkiye s?n?rlar? i?inde, seyircisi ?n?nde resmi bir ma?a ??kacak olman?n heyecan?n? ya??yor.
Millilerde sar? kart cezas? nedeniyle Malta ma??nda oynayamayan Mehmet Aurelio bug?nk? ma?ta tak?m?ndaki yerini alabilecek. Hamit Alt?ntop?un ise sakatl??? bulunuyor.
Macaristan ile 10. randevu
T?rkiye ile Macaristan (A) milli futbol tak?mlar? bug?n tarihlerinde 10. kez kar?? kar??ya gelecek.
T?rkiye ile Macaristan aras?nda 6?s? ?zel, 3?? resmi olmak ?zere bug?ne kadar oynanan 9 ma?ta Macarlar?n galibiyet say?s?nda ?st?nl??? bulunuyor. Geride kalan 9 ma?tan 3??n? T?rkiye kazan?rken, Macarlar bu s?re i?inde 5 kez sahadan galip ayr?ld?, 1 ma? ise berabere bitti. T?rkiye?nin toplam 10 gol?ne Macarlar 21 golle yan?t verdi.?ki ?lke (A) milli futbol tak?mlar? aras?nda ?imdiye dek 3 resmi ma? yap?l?rken, T?rkiye, rakibine ma?lup olmad?. 1996 Avrupa ?ampiyonas? Eleme Grubu?nda Budape?te?de yap?lan ma? 2-2 biterken, ?stanbul?da yap?lan r?van? ma??n? T?rkiye 2-0 kazand?. 2008 Avrupa ?ampiyonas? Eleme Grubu?nda ise T?rkiye, deplasmanda yapt??? ma?? 1-0 kazanm??t?.
665 g?nl?k ?zlem bitiyor
(A) Milli Futbol Tak?m??n?n bug?nk? Macaristan ma??yla birlikte i? saha ve taraftar ?zlemi bitiyor. Milliler, 16 Kas?m 2005 tarihindeki olayl? ?svi?re ma??ndan tam 665 g?n sonra, T?rkiye s?n?rlar? i?inde resmi bir ma?a ??kacak.
?svi?re ile Fenerbah?e ??kr? Saraco?lu Stad??nda yap?lan 2006 D?nya Kupas? Eleme Grubu baraj r?van? ma?? sonras? ya?anan saha olaylar? nedeniyle FIFA taraf?ndan ?nce 6 resmi ma? tarafs?z sahada seyircisiz oynamakla cezaland?r?lm??, bu ceza daha sonra T?rkiye?nin itiraz? ?zerine 3 ma?a d???r?lm??t?.
T?rkiye, 2008 Avrupa ?ampiyonas? elemelerinde i? sahada oynamas? gereken ilk 3 ma?? Almanya?n?n Frankfurt kentinde oynam??t?.
Son 5 ma?ta galibiyet yok
(A) Milli Futbol Tak?m?, bug?n Macaristan kar??s?nda 5 ma?l?k galibiyet ?zlemine de son vermek istiyor. Elemelerde 24 Mart?ta deplasmanda Yunanistan?? 4-1 yendi?i ma??n ard?ndan yapt??? 3?? resmi, 2?si ?zel son 5 ma?ta da galibiyet alamayan milliler, bu s?re i?inde 3 kez berabere kald?, 2 kez de yenildi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net