?Finallere kat?lma inanc?m?z tam?

Milli Tak?mlar Teknik Direkt?r? Fatih Terim, Riva?daki Milli Tak?mlar Kamp Tesisleri?nde, Macaristan ma??yla ilgili d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, ?zellikle medyada yap?lan ele?tirilere yan?t verirken, ...


Milli Tak?mlar Teknik Direkt?r? Fatih Terim, Riva?daki Milli Tak?mlar Kamp Tesisleri?nde, Macaristan ma??yla ilgili d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, ?zellikle medyada yap?lan ele?tirilere yan?t verirken, 2008 Avrupa ?ampiyonas? finallerine gideceklerine y?zde y?z inand???n? dile getirdi.
Futbolda ?ansa ?ok inanan bir insan olmad???n? vurgulayan Fatih Terim, ?Hi?bir zaman bahanelere s???nmad?m. Buralara 50 senedir yenemediklerimizi yenerek geldik. Futboldaki bir asra bakt???m?zda ?ok fazla ?eyimiz yok, olanlar da ?ok a??k ortada. Ben ve arkada?lar?m, hi?bir zaman finallere gitme inanc?n? kaybetmedik. ?u anda da bu inanc? y?zde y?z ta??yorum. Bununla birlikte, kredimizi ve avantaj?m?z? kaybetti?imiz ortada? dedi.
?Grubun en iyi tak?m?y?z?
?Macaristan ma?? sonras?nda bir puan kayb? olursa ne yapars?n?z? sorusu ?zerine Fatih Terim, ?Uzun vadeli i?ler yap?p, uzun vadeli d???n?yoruz. Gere?i neyse d???n?l?r, ta??n?l?r, ama bunun karar?n? ben ve federasyon verir? diye konu?tu.
Terim, grubun en avantajl? tak?mlardan birisi olduklar?n? ifade ederek, ?Grubumuzun en iyi futbolunu oynayan tak?m da biziz. Diyar diyar dola?t?k, gollerimizi att?k. ?ok merak ediyorum, acaba kurtulu? g?n?m?zde Yunanistan?a 4-1 yenilseydik ne olurdu? Biz onlar? kurtulu? g?n?nde yendik? dedi.
Malta ma??ndan sonra yap?lan ele?tirilerin, tak?ma ve kendisine etkisinin sorulmas? ?zerine Terim, sa?duyulu ele?tirilere kulak verdiklerini, ancak bunun d???ndaki ele?tirilere enerjilerini harcamad?klar?n? s?yledi.
?Ben prestijimi ve yerimi sava?arak, vuru?arak, emek vererek elde ettim? diyen Terim, ?Tarih a??k, net ortada. Ele?tiri olmal?, ama bu futbola ve bize bir ?ey katmal?? ifadesini kulland?. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net