Fotoğraf: AA

Zeki Demirkubuz New York yolcusu

Film Society, Zeki Demirkubuz?un yedi filmini i?eren bir toplu g?sterimi New York?ta izleyiciye sunuyor. ?Ruhsal May?n Tarlalar?: Zeki Demirkubuz?un Karanl?k ?yk?leri? ba?l?kl? etkinlik, 19-24 Eyl?l aras?nda ger?ekle?tirilecek.


Film Society, Zeki Demirkubuz?un yedi filmini i?eren bir toplu g?sterimi New York?ta izleyiciye sunuyor. ?Ruhsal May?n Tarlalar?: Zeki Demirkubuz?un Karanl?k ?yk?leri? ba?l?kl? etkinlik, 19-24 Eyl?l aras?nda ger?ekle?tirilecek. Etkinlikte y?netmenin son filmi ?Kader?in New York?taki ilk g?steriminin yan? s?ra ?Karanl?k ?yk?ler ??lemesi? olarak da an?lan ?Yazg??, ??tiraf? ve ?Bekleme Odas?? filmleri ve ?C Blok?, ?Masumiyet? ve ????nc? Sayfa? da yer alacak. Etkinlik kapsam?nda, 22 Eyl?l?de Demirkubuz sinemas? ?zerine bir panel d?zenlenecek. Y?netmen 16 Eyl?l?de New York?ta olacak. Merkezin program y?netmeni Richard Pena, Nuri Bilge Ceylan ve Ye?im Ustao?lu?yla birlikte T?rk sinemas?n?n son y?llardaki lokomotiflerinden olan Demirkubuz?un filmlerinin, Do?u-Bat? aras?ndaki k?lt?rel ve politik farkl?la?may? da ortaya koyan bir sinema oldu?unu s?yl?yor. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net