12 Eylül 2007 00:00

I?d?r valisi ?izmeyi a?t?

I?d?r?da adli y?l?n a??l?? resepsiyonuna kat?lan Vali Saim Saffet Karahisarl?, ?Sen hem T?rk askerine, Mehmet?i?e, polise kur?un s?kacaks?n; hem onu ?ehit edenlere ?karde?im? diyeceksin.

Paylaş

I?d?r?da adli y?l?n a??l?? resepsiyonuna kat?lan Vali Saim Saffet Karahisarl?, ?Sen hem T?rk askerine, Mehmet?i?e, polise kur?un s?kacaks?n; hem onu ?ehit edenlere ?karde?im? diyeceksin. Bu devletin askerine, polisine kim kur?un s?kar? Sizi d???nmeye devam ediyorum. Ya d??manlar ya vatan hainleri. Bunun ba?ka bir s?ylemi, ba?ka bir anlam? olamaz. Ak?llar?n? ba?lar?na als?nlar? dedi.
Adliye lojmanlar?n?n bah?esinde ?nceki ak?am verilen resepsiyona Vali Saim Saffet Karahisarl?, Belediye Ba?kan? MHP?li Nurettin Aras, Garnizon Komutan? Albay Osman Nuri Erkan, Emniyet M?d?r? Yusuf ?alkavur, kaymakamlar, savc? ve hakimler ile baroya ?ye avukatlar e?leri ile kat?ld?.
Gece, sayg? duru?u ve ?stiklal Mar???n?n okunmas?yla ba?lad?.
Cumhuriyet Ba?savc?s? Mustafa K???k ve Baro Ba?kan? Mustafa Bulu??un konu?malar?n?n ard?ndan s?z alan Vali Saim Saffet Karahisarl? ?unlar? s?yledi:
?Adaleti tam olarak tesis etmeliyiz. Buradan vatanda?lar?m?za da seslenmek istiyorum. Adaletin ve g?venli?in sa?lanamad??? bir ?lkede huzur olmaz, bar?? olmaz. De?erli konuklar; sen hem T?rk askerine, Mehmet?i?e, polise kur?un s?kacaks?n; hem onu ?ehit edenlere ?karde?im? diyeceksin. Bu devletin askerine, polisine kim kur?un s?kar de?erli konuklar? Sizi d???nmeye devam ediyorum. Ya d??manlar ya vatan hainleri. Bunun ba?ka bir s?ylemi, ba?ka bir anlam? olamaz. Ak?llar?n? ba?lar?na als?nlar.? (I?d?r/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

Mahkeme Tu?luk?u YSK?ya soracak

SONRAKİ HABER

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet: Gazetecilikten mahkum olan yok

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa