ABD, PKK ile g?r??t???n? yalanlad?

ABD?nin Ankara B?y?kel?ili?i, ABD?nin hi?bir ?ekilde ?ter?r ?rg?t? PKK?y? desteklemeyece?i, bunun aksini iddia eden haberlerin T?rkiye ile ABD?nin aras?n? a?may? hedefledi?ini? belirtti.


ABD?nin Ankara B?y?kel?ili?i, ABD?nin hi?bir ?ekilde ?ter?r ?rg?t? PKK?y? desteklemeyece?i, bunun aksini iddia eden haberlerin T?rkiye ile ABD?nin aras?n? a?may? hedefledi?ini? belirtti. B?y?kel?ilikten yap?lan yaz?l? a??klamada, ABD?nin PKK?yi ?ter?r ?rg?t?? olarak kabul etti?i ifade edilirken, ?PKK?ya silah sa?lanmas?, ta??nmas? ya da herhangi bir ba?ka ?ekilde destek verilmesi s?z konusu olamaz. Ter?r ?rg?t? PKK ile ?ran veya bir ba?ka konu hakk?nda g?r??me yap?lmas? ve ?yeleriyle bir araya gelinmesi de s?z konusu de?ildir? denildi. ABD?nin tam tersine, PKK?ye kar?? durdu?u kaydedilen a??klamada, ?ABD?nin ter?r ?rg?t? ve eleba??lar?n?n Kuzey Irak ve Avrupa?dan izole edilmesi ?al??malar?n? s?rd?rd???? belirtildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net