HUKUK K??ES

 • SORU: Ben, do?um yapt?ktan sonra ?cretsiz alt? ayl?k iznimi kulland?m. ?zin s?rem haftaya dolacak ve doldu?u tarihten sonra ?al??maya ba?layaca??m. Acaba s?t izni olarak ne kadar izin kullanabilirim?


  SORU: Ben, do?um yapt?ktan sonra ?cretsiz alt? ayl?k iznimi kulland?m. ?zin s?rem haftaya dolacak ve doldu?u tarihten sonra ?al??maya ba?layaca??m. Acaba s?t izni olarak ne kadar izin kullanabilirim?
  CEVAP: S?t izni ile ilgili olan d?zenleme ?? Kanunu?nun 74. maddesinin son f?kras?nda d?zenlenmi?tir. Buna g?re, kad?n i??ilere bir ya??ndan k???k ?ocuklar?n? emzirmeleri i?in g?nde toplam bir bu?uk saat s?t izni verilecektir. Verilen bu s?renin hangi saatler aras?nda ve ka?a b?l?nerek kullan?laca?? ise i??i taraf?ndan belirlenecektir.
  Kad?n i??inin emzirme i?in kullanaca?? bu s?re ?al??ma s?resinden say?l?r. Yani i?veren bu s?re i?in ?cretten kesinti yapamaz.
  Kanun metninde bir ya??ndan k???k ifadesi bulundu?u i?in s?t iznini ?ocuk bir ya??na gelene kadar kullanabilirsiniz.
  Avukat Devrim Avc?
  www.evrensel.net