12 Eylül 2007 00:00

vekilin ?i? vak?as?

Vak?a Antakya?da ya?anm?? sevgili okurlar. Se?imden iki g?n ?nce, yani 20 Temmuz gecesi, bir grup CHP?li, AKP?nin se?im afi?lerinin oldu?u reklam panosuna CHP Milletvekili aday? G?khan Durgun?un afi?lerini yap??t?rm??.

Paylaş

Vak?a Antakya?da ya?anm?? sevgili okurlar. Se?imden iki g?n ?nce, yani 20 Temmuz gecesi, bir grup CHP?li, AKP?nin se?im afi?lerinin oldu?u reklam panosuna CHP Milletvekili aday? G?khan Durgun?un afi?lerini yap??t?rm??. Bunu g?ren AKP?liler olaya tekpi g?stermi?. Sonra iki partiye mensup gen?ler aras?nda kavga ??km?? ve olayda bir ki?i hafif yaralanm??. Bu olay? duyup, olay?n ne oldu?unu ??renmeye giden ve i?kili olan milletvekili aday? G?khan Durgun?un, soka?a ?geli?i g?zel? i?edi?i iddias?yla belediye zab?ta ekibi tutanak d?zenlemi?. Se?imde milletvekili se?ilen G?khan Durgun?a Kabahatlar Kanunu?nun 32. Maddesi uyar?nca 117 YTL para cezas? kesilmi?.
Okur Yorumlar?
Flor Hasan
Bence G?khan beyi taktir etmek, art? kutlamak gerekiyor. Evet, niye ?a??rd?n?z! Kesinlikle kutlamak gerekiyor hem de... ??nk? sergiledi?i bu davran?? bi?imiyle halktan biri oldu?unu g?stermi?tir kendisi.
K?rt Asiye
Sevgili Flor Hasan??n yorumuna kat?l?yor ve hatta yorumunu bir ad?m ?teye g?t?r?p, Say?n G?khan Durgun?un se?im yat?r?m? olarak b?yle bir davran?? sergiledi?ini iddia ediyorum. Var m?? Ediyorum i?te!
Profit Erol
Ben de Flor Hasan ve K?rt Asiye?ye kat?l?yorum. Evet, bence G?khan bey i?imizden biri. Bak ?imdi oyumu ni?in Hatay?da kullanmad?m diye hay?fland?m kendi kendime...
?stik Amet
Bunlar bir de ayd?n ge?inen, efendime s?yleyeyim, bilgi? ge?inen, ondan soona entel ge?inen insanlar. De?il mi ama? Hay?r ba?ka bir ?eyler yazaca??m, edit?r yay?nlamayacak, biliyorum. Klavuzu karga olan?n... Deyip ?? nokta koyay?m bari. Gerisini siz anlars?n?z. Anlad?n?z de?il mi? Burnu ?eyden kurtulmaz. Neyden kurtulmaz? Bildiniz de mi? Hani olur ya b?yle... Pis kokar... Evet. Umar?m anla??lm??t?r...
?? Mine
Aboooov! ?ok utand?r?c? bir haber! Y?z?m k?zard? valla. ?akaklar?m terledi. Ensem pi?ti s?caktan. Ne utand?r?c? haber bu b?yle. Bizi b?yle soka?a i?eyerek mi temsil edecekler! Vay ki vay! Oy ki oy! ??im karard? valla. Midem buland?. Kafam kar??t?...
Eycti Emel (HTML)
Bana kal?rsa b?y?tmenin bi manas? yok. Gayet do?al bi ihtiya?. Sorar?m size, sizler hi? mi yapmad?n?z hayat?n?z boyunca, hi? mi i?emek zorunda kalmad?n?z bir k??eba??na, bir ak?am karanl???nda. Sorar?m, kasvetli ?ehrin g?be?inde bir umumi VC bulamad???n?z olmad? m? hi?? Bir sote k??eye, bir koyu g?lgeye, bir kuytulu?a ?Hah buras? s?permi?? diye ge?irip i?inizden, ???d?rd???n?z olmad? m? hi?? E ?yleyse ne konu?up duruyorsunuz? ?i?ini tutsayd? da prostat m? olsayd? adam? H???? Bunu mu istiyordunuz. S?yleyeceklerim bunlar. Te?ekk?r eder, g?zlerinizden ?perim.
Mehmet ?ner
ÖNCEKİ HABER

yabanc?lara t?rk?e dersler

SONRAKİ HABER

Yüzlerce geyik öldüren avcıya hapis ve ayda 1 kez Bambi izleme cezası

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa