tu?la

  • Delikanl? sevgilisiyle gezerken k?z?n g?z? l?ks bir kuyumcunun vitrinindeki p?rlantaya tak?l?r ?Vay can?na... ?u p?rlanta y?z??e sahip olmak i?in neler vermezdim?? der.


    Delikanl? sevgilisiyle gezerken k?z?n g?z? l?ks bir kuyumcunun vitrinindeki p?rlantaya tak?l?r ?Vay can?na... ?u p?rlanta y?z??e sahip olmak i?in neler vermezdim?? der. Delikanl? ??ste?in oldu? der ve hemen vitrin cam?na bir tu?la f?rlat?r, y?z??? al?r, sevgilisine verir. Biraz y?r?rler. Bu kez k?z?n g?z? bir k?rke tak?l?r: ?Ayy... ?u m?thi? k?rke sahip olmay? ne ?ok istiyorum.? Delikanl? yine vitrine bir tu?la f?rlat?r ve k?rk? sevgilisine giydirir. Art?k eve d?nmek i?in taksi ararlarken k?z?n g?z? l?ks bir otomobile tak?l?r: ?Aman tanr?m, ?u araban?n g?zelli?ine bak. B?yle bir otomobil i?in ??ld?rabilirim.? Delikanl? ?Eee! S?kt?n ama. Tu?lay? sokaktan m? topluyoruz k?z?m!?
    www.evrensel.net