PKK?y? da m? k?pek s?yledi?

Ankara?da bir otoparkta bulunan patlay?c?lar, medyan?n g?ndemine ?bomba? gibi d??t?. Valili?in patlay?c?lar?n ?PKK tipi? oldu?u a??klamas?na fazlaca itibar eden gazeteler, polis k?peklerini kahraman ilan edince ilgin? bir manzara ...


Ankara?da bir otoparkta bulunan patlay?c?lar, medyan?n g?ndemine ?bomba? gibi d??t?. Valili?in patlay?c?lar?n ?PKK tipi? oldu?u a??klamas?na fazlaca itibar eden gazeteler, polis k?peklerini kahraman ilan edince ilgin? bir manzara ortaya ??kt?.
Gazetelerin d?nk? man?etlerine damgas?n? vuran haber, Ankara?da bulunan yakla??k yar?m tonluk patlay?c?lara ili?kindi. Man?etlerde 11 Eyl?l benzetmesi ?ne ??karken, 11 Eyl?l?? de ger?ekle?tiren El Kaide ?rg?t?nden ?ok PKK ile ba?lant? kurulmas? dikkat ?ekti. Haberlerde, polis ?zellikle ?v?ld?. ?vg?lerden en ?ok nasibini alan ise, patlay?c?lar? fark eden polis k?pekleri oldu. H?k?met kontrol?ndeki Sabah ?Bravo polise? man?etini atarken, Vatan ba?ar?y? Emniyet m?d?r?ne uygun g?rd?: ?Erc?ment M?d?r Ankara?y? kurtard??. H?rriyet, ?Dikkatli polis, m?thi? k?pek? s?rman?etini, Milliyet ?Katliam? Maske ve Rocky ?nledi? man?etini, Yeni ?afak ise ?Rocky?nin zaferi? man?etini att?.
Koklayarak m? ??zd?ler?
Gazete haberlerinde minib?s?n ?11 Eyl?l alarm?? s?ras?nda tesad?fen nas?l bulundu?u sorgulanmad?. Haberlerde dikkat ?eken bir ayr?nt? da, olay?n dakikalar i?in b?t?n ayr?nt?lar?yla ??z?lm?? olmas?. ?lk saatlerde ?El Kaide? ihtimalinden s?z edilmi? olmas?na kar??n, gazeteler bask?ya girdi?inde art?k ?bombalar?n PKK i?i? oldu?u kesinle?mi? gibi davran?ld?.
Gazetelerin hi?bir kaynak g?stermeden olay? an?nda ??zd??? haberlerden baz?lar? ?unlard?: G?ne?, ?Hedef Ba?bakan?d?? man?etini att?. Star ?PKK c?reti? dedi.
Gazeteler b?t?n ayr?nt?lar konusunda net ifadeler kulland?, ama patlay?c?lar?n a??rl??? konusunda bile hi?bir haber birbirini tutmad?. ??te birka? ?rnek: ?602 kilo? (Vatan, Sabah), ?300 kilo? (Ak?am, Yeni ?afak, Zaman, Radikal, Star), ?500 kilo? (Bug?n), ?yar?m ton? (H?rriyet), ?580 kilogram? (Milliyet, Posta). (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net