Fotoğraf: Evrensel

d?nyan?n en mutlu ?ifti 1

 • Kimdi d?nyan?n en mutlu ?ifti? Tabii ki ?dem ile Havva...
  ??nk?;
  Hi?bir zaman ?dem?in de Havva?n?n da kaynanas? olmad?...


  Kimdi d?nyan?n en mutlu ?ifti? Tabii ki ?dem ile Havva...
  ??nk?;
  Hi?bir zaman ?dem?in de Havva?n?n da kaynanas? olmad?...
  Hi?bir zaman ?dem: ?Arkada?lar?mla ma? yapmaya gidiyorum.? diyemedi...
  Hi?bir zaman Havva k?z arkada?lar?n? eve toplay?p ak?ama kadar dedikodu yapamad?...
  ?dem hi?bir zaman gecenin bir k?r?nde eve sarho? gelemedi...
  Havva hi?bir kavgadan sonra ?Ben annemin evine gidiyorum. ? diyemedi ve ?dem de onu almak i?in kaynanas?yla y?zle?mek zorunda kalmad?...
  Aralar?nda hi?bir zaman yemek az pi?mi?? ?ok pi?mi?? diye kavga ??kmad?. Ate?? onlardan y?llar sonra bulundu...
  Havva hi?bir zaman kuaf?r?ne gidip, saatlerce ?dem?i bekletemedi. ?dem ise pazar g?nleri ma?lara gidip, Havva?y? eve kapatamad?...
  www.evrensel.net