?slam kar??t? g?steriye sert m?dahale

Avrupa?n?n kalbi Bel?ika?n?n ba?kenti Br?ksel?de Avrupa?n?n ??slamla?t?r?lmas?na? kar?? d?zenlenen g?steriye polis sert m?dahalede bulundu, yakla??k 160 ki?i g?zalt?na al?nd?.


Avrupa?n?n kalbi Bel?ika?n?n ba?kenti Br?ksel?de Avrupa?n?n ??slamla?t?r?lmas?na? kar?? d?zenlenen g?steriye polis sert m?dahalede bulundu, yakla??k 160 ki?i g?zalt?na al?nd?. G?zalt?na al?nanlar aras?nda ?rk?? Flaman Partisi Vlaams Belang lideri Frank Vanhecke ve partinin di?er bir ismi Filip Dewinter de bulunuyor.
Neonazi bayraklar?
Br?ksel Belediyesi, 11 Eyl?l 2001 sald?r?lar?n?n 6. y?l d?n?m?nde Br?ksel?de yap?lmak istenen g?steriyi yasaklam??t?. Belediye, g?steri kar??tlar? ile bir ?at??ma ya?anmas?ndan endi?e ediyordu. Yasa?a ra?men STOIE (Avrupa?n?n ?slamla?t?r?lmas?n? Durdural?m) hareketi g?steri d?zenledi.
?o?unlu?u a??r? sa?c?lardan olu?an g?stericiler Flaman ulusal bayraklar?n?n yan? s?ra, Neonazi bayraklar? da ta??d?. G?steri alan?nda binlerce polisin, eylem kat?l?mc?lar?ndan fazla olmas? dikkat ?ekti.
Bu arada g?steri organizat?r? Anders Gravers, a??r? sa?dan olmad?klar?n? savunurken, ?ABD?lilerin yan?nda oldu?umuzu g?stermek i?indi. Ayn? zamanda ?slam?n Bat??ya kar?? sava? ilan etti?i g?nd?r? diyerek 11 Eyl?l 2001 sald?r?lar?n? ima etti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net