Harb-??, i?vereni protesto etti

Harb-?? Diyarbak?r ?ubesi, toplus?zle?me g?r??melerinde i?verenin g?sterdi?i uzla?maz tutumu protesto etti. AZC Plaza ?n?nde ger?ekle?tirilen eyleme EMEP, Tes-??, Yol-?? ve Tez Koop-?? ?ye ve y?neticileriyle grevde bulunan Aky?l ...


Harb-?? Diyarbak?r ?ubesi, toplus?zle?me g?r??melerinde i?verenin g?sterdi?i uzla?maz tutumu protesto etti. AZC Plaza ?n?nde ger?ekle?tirilen eyleme EMEP, Tes-??, Yol-?? ve Tez Koop-?? ?ye ve y?neticileriyle grevde bulunan Aky?l i??ileri de destek verdi.
Harb-?? ad?na a??klamay? yapan ?ube Sekreteri Abbas ?zdaman, i?verenin g?r??meler boyunca uzla?maz tutum sergiledi?ini belirtti. ?zelle?tirmeyle birlikte esnek ?al??man?n ve i??ilerin kazan?lm?? haklar?na sald?r?lar?n artt???n? ifade eden ?zdaman, esnek ?al??ma ko?ullar?na kar?? direneceklerini dile getirdi. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net