Ulusal b?y?k j?ri a??kland?

44. Antalya Alt?n Portakal Film Festivali?ni de kapsayan Uluslararas? Antalya Film Festivali?nde yar??acak filmleri de?erlendirecek 9 ki?ilik ?Ulusal B?y?k J?ri? a??kland?.


44. Antalya Alt?n Portakal Film Festivali?ni de kapsayan Uluslararas? Antalya Film Festivali?nde yar??acak filmleri de?erlendirecek 9 ki?ilik ?Ulusal B?y?k J?ri? a??kland?. 44. Antalya Alt?n Portakal Film Festivali, 3. Uluslararas? Avrasya Film Festivali ve Uluslararas? Avrasya Film Marketi?nin bir arada d?zenlenece?i 19-28 Ekim 2007 tarihleri aras?ndaki Uluslararas? Antalya Film Festivali i?in se?ilen 9 ki?ilik ?Ulusal B?y?k J?ri?yi, Antalya Alt?n Portakal Film Festivali ve T?rkiye Sinema ve Audiovisuel K?lt?r Vakf? (T?RSAK) Ba?kan? Engin Yi?itgil a??klad?. Ba?kanl???n? tiyatro sanat??s? Genco Erkal??n yapaca?? j?ride, Cem Y?lmaz, Mehmet A?ar, Zeki Demirkubuz, U?ur ??bak, Nida Karabol, Hale Soygazi, Mahinur Ergun ve Emrah Y?cel g?rev yapacak. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net