Diyarbak?r Cezaevi Ger?ekleri Ara?t?rma ve Adalet Komisyonu kurulacak

12 Eyl?l Darbesi y?l d?n?m? nedeniyle Diyarbak?r E Tipi Kapal? Cezaevi?ne gelen milletvekilleri Selahattin Demirta?, G?ltan K??anak, Emine Ayna, sanat??, ayd?n, yazar ve gazeteciler ad?na konu?an 78?liler T?rkiye Giri?imi S?zc?s? ...


12 Eyl?l Darbesi y?l d?n?m? nedeniyle Diyarbak?r E Tipi Kapal? Cezaevi?ne gelen milletvekilleri Selahattin Demirta?, G?ltan K??anak, Emine Ayna, sanat??, ayd?n, yazar ve gazeteciler ad?na konu?an 78?liler T?rkiye Giri?imi S?zc?s? Celalettin Can, Diyarbak?r Cezaevi Ger?ekleri Ara?t?rma ve Adalet Komisyonu kuracaklar?n? a??klad?. Can, ?Diyarbak?r Cezaevi?nde yatan, yak?nlar? kaybolanlar? tan?kl??a, 12 Eyl?l ?ncesi ve sonras? hukuk devleti ?zerine ant i?en t?m vekillerimiz, hukuk devleti kurumlar?n? i?letmeye davet ediyoruz? dedi. Kitle daha sonra Ko?uyolu Park??na sessiz y?r?y?? d?zenledi.
Tunceli Emek ve Demokrasi Platformu?nu olu?turan yakla??k 200 ki?i de 12 Eyl?l darbesini Sanat Soka???nda bir araya gelerek protesto etti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net