Fotoğraf: Evrensel

S?rg?ne tepki

KESK?e ba?l? BTS Mersin ?ubesi ?yeleri, Celal Vuru?kan??n haks?z yere s?rg?n edilmesini k?nad?. S?rg?n?n durdurulmas? talebiyle Mersin Gar??nda bir araya gelen BTS ?yeleri, ?S?rg?nler bizi y?ld?ramaz? slogan?n? att?lar.


KESK?e ba?l? BTS Mersin ?ubesi ?yeleri, Celal Vuru?kan??n haks?z yere s?rg?n edilmesini k?nad?. S?rg?n?n durdurulmas? talebiyle Mersin Gar??nda bir araya gelen BTS ?yeleri, ?S?rg?nler bizi y?ld?ramaz? slogan?n? att?lar. ?ube Ba?kan? Tongu? ?zkan, kurulun i?yerinde huzuru bozdu?u gerek?esini ?ne s?rd???n? ancak garda ?al??an 60 ki?iden 50?sinin dilek?eyle Vuru?kan?la ilgili herhangi bir ?ikayetlerinin olmad???n? belirtti?ini aktard?. ?zkan s?rg?n?n BTS?ye g?zda?? ama?l? oldu?unu dile getirdi. (Mersin/EVRENSEL)
www.evrensel.net